Szkoła XXI wieku – lekcje interaktywne

Opiekun szkolenia:

mgr Anna Szczęsna

Cel szkolenia:

  • wzrost kompetencji zawodowych u czynnych nauczycieli, lepsze przygotowanie    do zawodu nauczyciela w przypadku studentów, adekwatnie do wymogów edukacji XXI wieku i społeczeństwa cyfrowego.

Adresaci szkolenia:

  • szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli zainteresowanych poznaniem możliwości uatrakcyjnienia lekcji poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii.

Program szkolenia:

  1. Zapoznanie się z materiałami dotyczącymi różnych przedmiotów, dostępnymi na platformach e-learningowych.
  2. Sposób wykorzystywania dostępnych materiałów na swoich lekcjach.
  3. Tworzenie lekcji z wykorzystaniem gotowego dokumentu (Word, Power-Point, PDF).
  4. Tworzenie prostych testów.

Czas trwania szkolenia:

8 godzin

Opłaty:

99 zł