TOWER OF POWER – LIDER I ZESPÓŁ W DZIAŁANIU

Opiekun szkolenia:

mgr Anna Zochniak

Cel szkolenia:

 • rozpoznanie własnego stylu liderskiego
 • nabycie umiejętności skutecznego utrzymywania motywacji własnej i zespołów
 • zaznajomienie z typologią ról grupowych i sposobami pracy z konkretnymi typami pracowniczymi
 • praca nad kompetencjami zarządczymi, pogłębienie umiejętności budowania, wzmacniania i wykorzystywania kompetencji i zasobów własnych  lidera i zespołu
 • praca na narzędziach wspierających efektywną komunikację i współpracę grupową
 • nabycie wiedzy na temat kreatywnego rozwiązywania konfliktów w zespole pracowniczym.

Adresaci szkolenia:

 • szkolenie dedykowane jest liderom – przedsiębiorcom, managerom, kierownikom, dyrektorom firm i instytucji, a także wszystkim  osobom, które chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie zarządzania zespołem, jak również efektywnością osobistą i poszerzyć swój warsztat o wybrane narzędzia pracy z zespołem pracowniczym, podnoszenia jakości komunikacji i współpracy w firmie, a  także chcących zdobyć umiejętności związane z zarządzaniem kryzysem i konfliktem w zespole.

Program szkolenia:

 1. Cechy dobrego lidera.
 2. Rozpoznanie własnego stylu liderskiego.
 3. Typologia ról grupowych.
 4. Proces grupowy – specyfika i wyzwania.
 5. Sposoby i narzędzia (skutecznego) utrzymywania motywacji własnej i zespołu pracowniczego.
 6. Kryzys i konflikt jako etapy rozwoju grupy.
 7. Narzędzia i gry szkoleniowe wspierające efektywną komunikację i współpracę grupową (Superfeedback, Tower of Power, Colourblind).

Sylwetka absolwenta szkolenia:

Uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu:

 • identyfikowania swojego stylu liderskiego
 • określania swoich silnych stron oraz obszarów do rozwoju
 • metod i technik wzmacniania i wykorzystywania kompetencji i zasobów własnych oraz podwładnych
 • budowania zgranego zespołu pracowniczego
 • kreatywnych sposobach rozwiązywania konfliktów w zespole pracowniczym
 • nowoczesnych gier i narzędzi szkoleniowych usprawniających komunikację i współpracę grupową.

Czas trwania:

16 godzin

Opłaty:

890 zł