Trening umiejętności społecznych (TUS)

Opiekun szkolenia:

mgr Martyna Szczepańska

Cel szkolenia:

  • zdobycie wiedzy i umiejętności do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych.

Adresaci szkolenia:

specjaliści – nauczyciele, terapeuci, psycholodzy i studenci.

Program szkolenia:

Szkolenie przygotowuje do prowadzenia treningu umiejętności społecznych na podstawie założeń teorii Goldsteina, który przeznaczony jest dla dzieci w normie intelektualnej, ze spektrum autyzmu oraz na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, komunikujących się werbalnie.

Szkolenie obejmuje dwa dni, podczas których uczestnicy zapoznają się z założeniami Treningu Umiejętności Społecznych, zasadami doboru grup oraz prowadzenia zajęć, a także zaplanują przykładowy plan pracy z grupą oraz scenariusze zajęć.

Dla chętnych szkolenie kończy się egzaminem i certyfikatem wydanym przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka, a także zaświadczeniem ukończenia szkolenia zgodnie ze wzorem MEN

Sylwetka absolwenta szkolenia:

Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą:

  • prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych zgodnie z modelem kształtowania umiejętności wg Arnolda Goldsteina
  • metod doboru grupy oraz planowania przebiegu zajęć grupowych
  • specyfiki prowadzenia treningu dla dzieci ze spektrum autyzmu
  • wykorzystania podejścia poznawczo-behawioralnego oraz systemowego przy prowadzeniu treningu umiejętności społecznych
  • metod radzenia sobie z sytuacjami trudnymi podczas zajęć
  • dostępnych na rynku pomocy do prowadzenia zajęć TUS
  • praktycznych umiejętności prowadzenia zajęć z uwzględnieniem specyfiki grupy oraz poziomu funkcjonowania dzieci
  • ćwiczeń pomagających wdrożyć uzyskaną podczas szkolenia wiedzę w codziennej pracy.

Opłaty: