Uwalnianie potencjału pracowniczego metodami coachingowymi

Opiekun szkolenia:

mgr Anna Zochniak

Cel szkolenia:

 • poszerzenie warsztatu managerskiego o umiejętności związane ze stosowaniem coachingu  jako narzędzia wyzwalającego potencjał pracowników
 • znajomość skutecznych narzędzi pracy z motywacją i ustalaniem kierunku rozwoju zespołu
 • praca nad kompetencjami managerskimi
 • pogłębienie umiejętności budowania, wzmacniania i wykorzystywania kompetencji i zasobów własnych managera
 • wzmacnianie postawy proaktywności i współpracy w zespole pracowniczym.

Adresaci szkolenia:

 • przedsiębiorcy,  managerowie, kierownicy, dyrektorzy firm i instytucji
 • wszystkie  osoby, które chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie zarządzania zespołem, jak również efektywnością osobistą i poszerzyć swój warsztat o wybrane narzędzia i metody coachingowe.

Program szkolenia:

 1. Coaching jako efektywna forma rozwoju osobistego i pracowniczego.
 2. Zasady coachingu.
 3. Pytania – podstawowe narzędzie coacha.
 4. Coachingowe sposoby uwalniania potencjału pracowniczego.
 5. Gry i narzędzia coachingowe.
 6. Coaching na usługach firmy – projektowanie, wdrażanie i ewaluacja procesu coachingowego.

Sylwetka absolwenta szkolenia:

Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • stosowania self-coachingu i narzędzi coachingowych do podnoszenia efektywności i wydajności własnej i swoich zespołów
 • rozwiązywania sytuacji kryzysowych
 • wzbudzania i utrzymywania motywacji wewnętrznej u pracowników i podwładnych.

Czas trwania:

2 dni – 16 godzin

Opłaty:

890 zł