Współpraca z rodzicami trudnymi

Opiekun szkolenia

dr Katarzyna M. Stanek

Cel szkolenia 

 • zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie współpracy z rodzicami, ze szczególnym naciskiem na rodzica „trudnego” w obszarze wiedzy, umiejętności i postaw
 • zapoznanie nauczycieli, wychowawców i pedagogów z podstawami prawidłowej współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi
 • określenie zasad i barier w prawidłowej komunikacji
 • poznanie technik i narzędzi prowadzenia rozmowy na tematy trudne z uwzględnieniem asertywnej komunikacji oraz budowania planu współpracy z rodzicem/rodzicem trudnym. 

Adresaci szkolenia

 • nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy nawiązujących bezpośredni kontakt z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka/ucznia.

Program szkolenia

 1. Rodzic – ogniwo procesu kształcenia i wychowania
 2. Zadania szkoły i nauczyciela w zakresie współpracy z rodzicami:
  1. prawo oświatowe w zakresie współpracy szkoły/nauczyciela z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka/ucznia
  2. ja – nauczyciel – postawa i ograniczenia nauczyciela
  3. relacje nauczyciel – rodzic
 3. Prawa i obowiązki rodziców
 4. Rodzic trudny, czyli jaki? 
 5. Rozmowa o problemach wychowawczych, edukacyjnych i emocjonalnych dziecka/ucznia
 6. Komunikacja nauczyciel – rodzic:
  1. zasady poprawnej komunikacji interpersonalnej 
  2. model kwadratu komunikacyjnego
  3. dialog motywujący we współpracy z rodzicem
  4. bariery komunikacyjne 
  5. opór w komunikacji
 7. Asertywność we współpracy nauczyciel-rodzic:
  1. asertywność w kontekście postaw (agresywnej, uległej, manipulacyjnej)
  2. podstawy asertywności  
  3. wewnętrzne bariery asertywności – diagnoza i sposoby radzenia sobie z problemami
  4. komunikat „ja” i informacja zwrotna
  5. sposoby radzenia sobie z krytyką i atakiem werbalnym
  6. budowanie postawy asertywnej
 8. Plan pracy z rodzicem/trudnym rodzicem

Sylwetka absolwenta szkolenia

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • podstaw teoretycznych i prawnych dotyczących współpracy nauczyciel-rodzic
 • komunikacji, barier komunikacyjnych, oporu i zasad prawidłowej komunikacji pomiędzy nauczycielem a rodzicem
 • konstruktywnej rozmowy z rodzicem/trudnym rodzicem w aspekcie granic i oporu
 • asertywności 
 • zasad budowania planu współpracy pomiędzy nauczycielem a rodzicem.

Czas trwania

2 dni – 16 godzin

Opłaty

390 zł