Raport deinstytucjonalizacja

Największa diagnoza przygotowania do wyzwań deinstytucjonalizacji!

Szeroka perspektywa badawcza, praktyczna wiedza o potrzebach w zakresie usług społecznych
Zapraszamy do pobrania raportu z badań „Ogólnopolska diagnoza w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie 16 województw Polski”!
To największe przeprowadzone badanie realizatorów i odbiorców usług społecznych w kontekście deinstytucjonalizacji, zrealizowane na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu przez liczący prawie 40 osób zespół ekspertów z 13 ośrodków naukowych. Badanie koordynowała Uczelnia Korczaka. Wzięło w nim ogółem udział ponad 8,3 tys. respondentów: odbiorcy usług, ich realizatorzy w instytucjach oraz decydenci w samorządach.

Wersja elektroniczna raportu jest bezpłatna. Aby ją pobrać, prosimy o wypełnienie danych.