Metodyka i metodologia pracy socjalnej

Rekrutacja śródroczna

Uczelnia Korczaka gra dla WOŚP

Nowe szkolenia dla pracowników socjalnych

W ramach projektu „Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania”

Bezpłatne warsztaty

Młodzież NEET – zjawisko i problem społeczno-ekonomiczny

Gala Korczaka

Janusz Korczak XXI wieku

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

Rekrutacja wciąż trwa! Ostatnie wolne miejsca

Socialneet

Walczymy z bezrobociem młodych poprzez rozwój przedsiębiorczości społecznej

Szkolenia dla Centrów Usług Społecznych

Studia podyplomowe

z zakresu pedagogiki specjalnej

Studiuj drugi kierunek o połowę taniej!

Edukacja alternatywna

Nowość w ofercie studiów podyplomowych!

Czerp wiedzę od najlepszych

Rektor Uczelni Korczaka ekspertem od polityki społecznej

Sprawdź, czego Cię nauczymy

Studiuj to, w czym
nie zastąpi Cię maszyna!

BEZPŁATNE SZKOLENIA

Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej.

Szkolenia dla m.in. asystentów rodzin, pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów

Katedra Przedsiębiorczości Społecznej im. Muhammada Yunusa

Patronem działającej na naszej Uczelni i jedynej w Polsce Katedry Przedsiębiorczości Społecznej jest laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 2006 roku, twórca koncepcji mikrokredytów dla najuboższych – prof. Muhammad Yunus.

Patron Katedry, jako jeden z prekursorów idei przedsiębiorczości społecznej, stanowi dla nas inspirację w poszukiwaniu najlepszych metod walki z ubóstwem i aktywizujących osoby w trudnej sytuacji materialnej. Wspiera nas też w popularyzacji i upowszechnianiu przedsiębiorczości społecznej jako nowoczesnego rozwiązania społeczno-ekonomicznego.

Przedsiębiorczość społeczna to rodzaj działalności, który opiera się na oddolnej inicjatywie biznesowej, a nie odgórnej polityce. Koncepcja ta stanowi obszar polityki społecznej – dziedziny, w której specjalizuje się nasza Uczelnia.

E-learning czyli kształcenie na odległość

Jesteśmy jednym z prekursorów e-learningu w polskim szkolnictwie wyższym.

Od dawna prowadzimy studia w systemie kształcenia na odległość, nawet w przypadku tradycyjnych studiów wykorzystujemy techniki
e-learningowe i narzędzia, przede wszystkim platformę, która składa się
z materiałów dydaktycznych dla studentów. Można oglądać na niej wykłady, prezentacje, rozwiązywać zadania i testy, niezależnie od miejsca pobytu i pory dnia.

Platforma dostępna jest na komputerach i urządzeniach mobilnych
z popularnymi systemami operacyjnymi (Windows, macOS, Android, iOS).

Korczakowska Szkoła Marzeń

To alternatywne szkoły podstawowe w Warszawie, Olsztynie i Katowicach, założone i aktywnie wspierane przez naszą Uczelnię. Misją Korczakowskiej Szkoły Marzeń jest stworzenie każdemu uczniowi warunków wszechstronnego rozwoju, odkrywanie talentów i predyspozycji dziecka, bez wywierania nacisku, lecz poprzez rozbudzanie naturalnej ciekawości i potrzeby poznania otaczającego świata. W KSM nauczyciel daje uczniowi przestrzeń, w której dziecko może odnaleźć swoją własną motywację do działania i zrozumieć, dlaczego warto się rozwijać. Uczniowie wykonują zadania we własnym tempie, zaś po lekcjach nie muszą odrabiać prac domowych, dzięki czemu mają większą możliwość rozwijania swoich zainteresowań czy spędzania czasu z rodziną lub przyjaciółmi.

KSM w kompleksowy sposób wykorzystuje najnowsze technologie informatyczne oraz innowacyjne metody i narzędzia edukacyjne w celu indywidualizacji procesu nauczania.

Ruszyła Polska Akademia Janusza Korczaka

Razem można więcej. To nie banał. Przekonujemy się o tym nawiązując współpracę z instytucjami, których patronem jest wybitny pedagog – Janusz Korczak. Ta współpraca stanowi podstawę działania Polskiej Akademii Janusza Korczaka.

Polska Akademia Janusza Korczaka działa na kilku polach:

  • propaguje dorobek wspaniałego, polskiego pedagoga poprzez określenie miejsca, przestrzeni i zasięgu Korczakowskiej pedagogiki
  • konsoliduje środowiska, dla których Janusz Korczak stał się patronem – to naukowcy, przedszkola, kluby dziecięce, szpitale, hospicja czy stowarzyszenia. Jest nas wielu – razem propagujemy wartości Korczaka
  • szuka odpowiedzi na pytanie: na ile koncepcja korczakowska została zaadoptowana do współczesnych środowisk wychowawczych
  • działa! Bo razem można więcej.