Rekrutacja ruszyła!

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka

500 zł
zniżki

Kształcenie na odległość, czyli e-learning

Uczelnia Korczaka jest jednym z prekursorów e-learningu w polskim szkolnictwie wyższym. Od dawna prowadzimy studia w systemie kształcenia na odległość, nawet w przypadku tradycyjnych studiów wykorzystujemy narzędzia i techniki e-learningowe. Przede wszystkim platformę, która składa się z kontentów.

Kontenty filmowe o zawartości podstawowej zawierają ciągły filmowy materiał dydaktyczny oraz podstawowe informacje merytoryczne i organizacyjne o przedmiocie. Platforma daje możliwość korzystania z czatu i forum w celu komunikowania się wykładowcy ze studentami.

Kontenty filmowe proste o pełnej zawartości zawierają ciągły filmowy materiał dydaktyczny, ćwiczenia kontrolne (zawierające pytania zamknięte, losowane z przygotowanego zestawu pytań) oraz słownik najważniejszych terminów. W kontentach tych znajdują się również testy wiedzy – częściowy (po ok. 10 lekcjach) i kończący przedmiot, umożliwiający uzyskanie przez studenta oceny stopnia opanowania określonej partii lub całości materiału dydaktycznego z przedmiotu.

Kontenty filmowe interakcyjne zawierają filmowy materiał dydaktyczny oraz ćwiczenia śródlekcyjne, przerywające filmowy materiał dydaktyczny – ich poprawne wykonanie warunkuje dostęp do dalszych części materiału dydaktycznego. Kontetnty te zawierają również ćwiczenia kontrolne (pytania zamknięte, losowane z przygotowanego zestawu pytań), testy wiedzy oraz słownik najważniejszych terminów.

Kontenty multimedialne zawierają tekstowy materiał dydaktyczny; ilustracje graficzne, interakcje i animacje oraz ćwiczenia śródlekcyjne, przerywające tekstowy materiał dydaktyczny. Jak również ćwiczenia kontrolne oraz testy wiedzy i słownik najważniejszych terminów.