Rekrutacja trwa!

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka

500 zł
zniżki

NAUCZYCIELU!

Nie strać uprawnień
do wykonywania zawodu.
Uzupełnij studia!

OSTATNI
DZWONEK

Katedra Przedsiębiorczości Społecznej im. Muhammada Yunusa

Patronem działającej na naszej Uczelni i jedynej w Polsce Katedry Przedsiębiorczości Społecznej jest laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 2006 roku, twórca koncepcji mikrokredytów dla najuboższych – prof. Muhammad Yunus.

Patron Katedry, jako jeden z prekursorów idei przedsiębiorczości społecznej, stanowi dla nas inspirację w poszukiwaniu najlepszych metod walki z ubóstwem i aktywizujących osoby w trudnej sytuacji materialnej. Wspiera nas też w popularyzacji i upowszechnianiu przedsiębiorczości społecznej jako nowoczesnego rozwiązania społeczno-ekonomicznego.

Przedsiębiorczość społeczna to rodzaj działalności, który opiera się na oddolnej inicjatywie biznesowej, a nie odgórnej polityce. Koncepcja ta stanowi obszar polityki społecznej – dziedziny, w której specjalizuje się nasza Uczelnia.

E-learning czyli kształcenie na odległość

Jesteśmy jednym z prekursorów e-learningu w polskim szkolnictwie wyższym.

Od dawna prowadzimy studia w systemie kształcenia na odległość, nawet w przypadku tradycyjnych studiów wykorzystujemy techniki
e-learningowe i narzędzia, przede wszystkim platformę, która składa się
z materiałów dydaktycznych dla studentów. Można oglądać na niej wykłady, prezentacje, rozwiązywać zadania i testy, niezależnie od miejsca pobytu i pory dnia.

Platforma dostępna jest na komputerach i urządzeniach mobilnych
z popularnymi systemami operacyjnymi (Windows, macOS, Android, iOS).

Korczakowska Szkoła Marzeń

To alternatywne szkoły podstawowe w Warszawie, Olsztynie i Katowicach, założone i aktywnie wspierane przez naszą Uczelnię. Misją Korczakowskiej Szkoły Marzeń jest stworzenie każdemu uczniowi warunków wszechstronnego rozwoju, odkrywanie talentów i predyspozycji dziecka, bez wywierania nacisku, lecz poprzez rozbudzanie naturalnej ciekawości i potrzeby poznania otaczającego świata. W KSM nauczyciel daje uczniowi przestrzeń, w której dziecko może odnaleźć swoją własną motywację do działania i zrozumieć, dlaczego warto się rozwijać. Uczniowie wykonują zadania we własnym tempie, zaś po lekcjach nie muszą odrabiać prac domowych, dzięki czemu mają większą możliwość rozwijania swoich zainteresowań czy spędzania czasu z rodziną lub przyjaciółmi.

KSM w kompleksowy sposób wykorzystuje najnowsze technologie informatyczne oraz innowacyjne metody i narzędzia edukacyjne w celu indywidualizacji procesu nauczania.