Absolwent

Wspaniali wykładowcy z jakimi miałam do czynienia podczas studiów zainspirowali mnie do dalszego i ciągłego rozwijania swoich pasji. Merytoryczna wiedza, którą zdobyłam na Uczelni Korczaka pozwoliła mi bez problemów podjąć też wyzwanie jakim niewątpliwie jest praca jako wykładowca akademicki. Polecam!

Anna Bula – Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, wychowawca, surdopedagog, tyflopedagog, oligofrenopedagog, wykładowca, wicedyrektor Szkoły Podstawowej. Absolwentka kierunku Edukacja wczesnoszkolna.

Uczelnia dla tych, którzy cenią człowieka, zdobycie wiedzy (nie tylko dyplomu), możliwość rozwoju, indywidualne podejście. Wspaniali ludzie, zarówno w osobach studentów, jak i kadry, pracowników Uczelni, kształtujący wyjątkową atmosferę. Okres studiów licencjackich zaliczam do jednego z najmilej wspominanych.

Radosław Zieliński – Wieloletni dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji (CKSiT) w Rzeczenicy, absolwent wydziału Uczelni Korczaka w Człuchowie.

Ze studiów na Uczelni Korczaka najbardziej pozytywnie wspominam to, że zajęcia były prowadzone bardzo praktycznie, warsztatowo, a sami prowadzący to często praktycy znający zawód od podszewki. Studia zdecydowanie poszerzyły moje horyzonty i możliwości. Dziękuję za to!

Katarzyna Sztandera – Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, absolwentka kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Wybierając studia ważne było dla mnie poszerzenie kompetencji zawodowych oraz rozszerzenie i utrwalenie wiedzy w temacie, którym zajmuję się zawodowo. Efektem dodanym studiowania pozostają bezcenne kontakty. Doskonale wiem, że to co zdobyłem dzięki uczelni – jeszcze wykorzystam. 

Piotr Masłowski – zastępca prezydenta Rybnika, absolwent Wydziału Uczelni Korczaka w Katowicach.