Polska Akademia Janusza Korczaka

Projekt Polska Akademia Janusza Korczaka ma na celu propagowanie dorobku pedagogicznego Janusza Korczaka oraz skonsolidowanie osób i placówek, które poprzez działalność naukową, edukacyjną lub w praktyce krzewią pedagogikę i przesłanie Janusza Korczaka. Pragniemy znaleźć odpowiedź na pytanie: Na ile koncepcja korczakowska została zaadoptowana do współczesnych środowisk wychowawczych? oraz poddać analizie system korczakowskiego wychowania i jego wpływ na współczesną pedagogikę ukierunkowaną na wszechstronny rozwój dziecka/ucznia oraz kształtowanie demokratycznego środowiska wychowawczego dzieci i młodzieży.

Interaktywna mapa instytucji korczakowskich w Polsce

Nagroda im. Janusza Korczaka

Zapraszamy do udziału w Konkursie o Nagrodę im. Janusza Korczaka – Janusz Korczak XXI wieku. W ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody główne i wyróżnienia w kategoriach:   

 • korczakowskie idee w placówkach, organizacjach, instytucjach;
 • liderzy lokalni  w działaniach na rzecz korczakowskich idei;
 • osoby publiczne – propagatorzy  korczakowskiego dziedzictwa.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone osoby publiczne, naukowcy badający dzieło i spuściznę Janusza Korczaka oraz przedszkola i kluby dziecięce, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe różnego typu, szpitale i centra medyczne, hospicja, agencje pomocy społecznej, zgromadzenia harcerskie, ośrodki szkolno-wychowawcze, fundacje, stowarzyszenia, towarzystwa oraz inne ośrodki na terenie Polski, mające za patrona osobę Janusza Korczaka i/lub inne działające w duchu Janusza Korczaka.

Jak wziąć udział w Konkursie?

By zgłosić nominację do konkursu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać go na adres: marketing@uczelniakorczaka.pl. Zgłoszenia przyjmujemy od 4 lutego do 22 marca 2022 r. (termin został wydłużony).

O nagrodzie

Nagroda im. Janusza Korczaka jest przyznawana przez Kapitułę Nagrody, powołaną przez Uczelnię Korczaka w Warszawie, ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa, NIP 5261723036, REGON 010291998, w ramach projektu Polska Akademia Janusza Korczaka finansowanego z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki/Doskonała Nauka, Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Cel Konkursu

Celem Konkursu jest promowanie idei Janusza Korczaka oraz wdrażanie tychże idei w codziennej praktyce edukacyjnej. Nagrody mają być potwierdzeniem, że dana osoba, placówka, instytucja czy organizacja w swoich koncepcjach pracy oraz codziennych staraniach, wykorzystuje spuściznę Janusza Korczaka.

Prezydium kapituły konkursowej

 1. prof. Barbara Smolińska-Theiss – pedagog społeczna, profesor nauk społecznych, naukowo zainteresowana jest społeczno-pedagogicznymi problemami dziecka i dzieciństwa i pedagogiką Janusza Korczaka.
 2. Dorota Zawadzka – psycholog rozwojowy, doradca rodzinny, wykładowca akademicki. Popularyzuje wiedzę z zakresu wychowania i psychologii rozwojowej.
 3. Katarzyna Stoparczyk – dziennikarka, autorka książek, reżyserka spektakli teatralnych. Stworzyła w Programie 3 PR radiową audycję „Dzieci wiedzą lepiej”, współtworzyła także format telewizyjny „Duże Dzieci”.
 4. dr Marek Michalak – pedagog specjalny i działacz społeczny, doktor nauk społecznych, kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, w latach 2008–2018 rzecznik praw dziecka.
 5. Paweł Rabiej – Pełnomocnik ds. strategii i rozwoju Uczelni Korczaka, dziennikarz i publicysta, twórca ośrodka dialogu i analiz THINKTANK, działacz społeczny i samorządowy, I zastępca Prezydenta m.st. Warszawy (2018-2020).

Członkowie kapituły konkursowej

 • prof. Julian Auleytner
 • ks. prof. Stanisław Dziekoński
 • Batia Gilad
 • prof. Stanisława Golinowska
 • Olga Gronowska-Pszczoła
 • dr Roman Grzejszczak
 • prof. Paweł Kowal
 • prof. Joanna Madalińska-Michalak
 • dr Marek Michalak – członek prezydium kapituły
 • Marta Miłoń
 • Grzegorz Nawrocki
 • Ilona Nitychoruk-Piekarz
 • Artur Nowak-Gocławski
 • dr Jolanta Nowosielska
 • dr Barbara Olszewska
 • Marek Plura
 • Paweł Rabiej
 • dr Bohdan Skrzypczak
 • prof. Barbara Smolińska-Theiss – przewodnicząca prezydium kapituły
 • Barbara Sochal
 • ks. prof. Adam Solak
 • dr Joanna Staręga-Piasek
 • Katarzyna Stoparczyk – członek prezydium kapituły
 • dr Anna Zasada-Chorab
 • Dorota Zawadzka – członek prezydium kapituły

Do pobrania

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy

Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki