NAWET DO 2 435 ZŁOTYCH STYPENDIUM MIESIĘCZNIE
Blisko co trzeci student Uczelni Korczaka korzysta ze wsparcia stypendialnego. Są wśród nich osoby, dla których comiesięczna opłata czesnego jest znacznym obciążeniem finansowym. Jak również ci poszukujący źródeł wsparcia swojego rozwoju naukowego, artystycznego czy sportowego. Spore grono najambitniejszych oraz tacy, którzy chwilowo znaleźli się w trudniejszej sytuacji. Celem Programu stypendialnego Uczelni Korczaka jest wspieranie osób […]
Czytaj całość

Najnowsze