Weź udział w największym w Polsce badaniu osób korzystających z usług społecznych

Uczelnia Korczaka prowadzi obecnie na zlecenie instytucji samorządowych oraz we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej największe w Polsce badanie dotyczące świadczenia usług społecznych dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych i ich opiekunów oraz innych, potrzebujących wsparcia. Robimy je po to, by pomóc samorządom lepiej zaopiekować się tymi osobami, tak by mogły jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i dobrostanem w swoim miejscu zamieszkania. 

Zależy nam, aby w badaniu nie zabrakło głosu osób najważniejszych – tych, do których adresowane są usługi wsparcia. Osób starszych, wymagających już ciągłej opieki, z niepełnosprawnościami, w kryzysie psychicznym. Także osób, które były kiedyś w pieczy zastępczej albo są teraz w kryzysie bezdomności. Na pewno znacie Państwo takie osoby wokół siebie, może nawet opiekujecie się nimi we własnej, dalszej lub bliższej rodzinie.

Będziemy wdzięczni za przekazanie im linku do badania, a także, jeśli trzeba, o pomoc w wypełnieniu odpowiedniej ankiety.

Dziękujemy za poświęcony nam czas!