Diagnoza i terapia pedagogiczna

Charakterystyka kierunku

 • Jako student zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu psychopedagogicznych podstaw diagnozy i terapii, postępowania diagnostycznego wobec dziecka z grupy ryzyka, specyficznych trudności w uczeniu się. Zapoznasz się z metodami wspierania rozwoju psychospołecznego dzieci. Absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy profilaktyczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Stają się specjalistami w szerokim obszarze trudności edukacyjnych dziecka i jego rozwoju.

 

Perspektywy zawodowe

 • Uzyskasz umiejętności w zawodzie nauczyciela – diagnosty, terapeuty w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach terapeutycznych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wszystkich instytucjach edukacyjnych wspierających rodziców.

Przykładowa tematyka zajęć

 • Dydaktyka specjalna
 • Pedagogika specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Neuroanatomia
 • Metodyka nauki czytania
 • Terapia ręki
 • Bajkoterapia
 • Psychoprofilatyka
 • Profilaktyka niepowodzeń szkolnych
 • Metody nauki czytania

Atuty

 • Osoby prowadzające zajęcia to praktycy. Są nie tylko merytorycznie bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć ale znają też poruszaną problematykę od strony zawodowej.
 •  Wykładowcy stosują innowacyjne rozwiązania, nowoczesne metody nauczania oraz oceniania, pomagają w rozwiązaniu trudnych zagadnień, które pojawiają się na zajęciach oraz tych, które wynikają bezpośrednio z doświadczeń zawodowych słuchaczy.
 • Wykładowców cechuje życzliwość i zrozumienie oraz indywidualne podejście przy egzaminach i zaliczeniach. Podczas pracy w grupach, tworzą się ciekawe relacje i wzajemne interakcje.
 • W dzisiejszym świecie wszystko powstaje w efekcie pracy zespołowej. Słuchacze pracując w grupach wspierają się nawzajem, uczą się od siebie a burza mózgów pozwala im tworzyć projekty, w których rozwijają najlepsze ich własne pomysły.
 • Podczas zajęć proponowane i pokazywane są zmiany w przyjętym sposobie widzenia rzeczywistości w danej dziedzinie. Słuchacze przestają być biernymi odbiorcami treści a stają się podmiotem tego co się wydarza na zajęciach. Biorą udział w dyskusji, wypowiadają swoje zdanie, budują wspólny punkt widzenia. Wtedy zajęcia dotyczą nie tylko wiedzy, narzędzi i metod ale również własnego stosunku do nich.

Zasady studiowania

 • Wymagania stawiane kandydatom: ukończone studia I lub II stopnia na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna lub innym kierunku humanistycznym lub społecznym.
 • Posiadanie przygotowania pedagogicznego.
 • Studia trzysemestralne
 • Liczba godzin i praktyk: 460 godzin zajęć i 180 godzin praktyk.
 • Zajęcia prowadzone w trybie on-line dwa razy w miesiącu (soboty i niedziele).

Opiekun kierunku

 

Dr Maria Hawrylak

Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych, propagatorka edukacji alternatywnej. W latach 2012-2018 pełniła funkcję dziekana Wydziału Zamiejscowego w Lublinie. Wieloletni pracownik Uczelni Korczaka, nauczyciel dyplomowany w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej. Wypromowała liczne grono licencjatów i magistrów popularnych kierunków studiów. Obecnie pełni też funkcję opiekuna praktyk studenckich.

m.hawrylak@uczelniakorczaka.pl

Opłaty

Płatność jednorazowa 3 raty 6 rat
4 200 zł 1 498 zł 770 zł

Zniżki

 • Absolwentowi Uczelni Korczaka podejmującemu kształcenie na kolejnych kierunkach studiów udziela się zniżki w drugim semestrze pierwszego roku studiów w wysokości 500 zł. Więcej informacji o zniżkach tutaj.

Skontaktuj się z naszą konsultantką

 

 

Anastazja Pluta

Konsultantka w Biurze Informacji
Centrum Studiów Podyplomowych

885-806-141
a.pluta@uczelniakorczaka.pl

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej