Edukacja alternatywna

Warto studiować, bo …

 • wzbogacisz swój warsztat pracy i nabędziesz wiedzę z zakresu alternatywnego (nie mainstreamowego) nauczania dzieci i młodzieży,
 • zdobędziesz umiejętności niezbędne do profesjonalnego i samodzielnego projektowania działań edukacyjnych i sytuacji wychowawczych (konstrukcja celów, analiza treści, projektowanie przebiegu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ocenianie).

Czego się nauczysz?

 • aspektów teoretycznych i metodycznych prowadzenia zajęć z wykorzystaniem koncepcji alternatywnego nauczania, m.in. pedagogiki Marii Montessori, Rudolfa Steina, Janusza Korczaka, planu daltońskiego czy neurodydaktyki,
 • prawidłowego rozpoznawania potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, w tym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • najnowszych tendencji dotyczących teorii i metodyki pracy dydaktycznej i wychowawczej w placówkach alternatywnych,
 • zasad organizacji procesu kształcenia, wychowywania i opieki nad dzieckiem w różnorodnych instytucjach edukacji i wychowania, a przede wszystkim w placówkach alternatywnych,
 • efektywnej współpracy z rodzicami/opiekunami dziecka i środowiskiem lokalnym.

Adresaci:

 • aktywni zawodowo nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych,
 • wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, internatach, świetlicach, ogniskach wychowania przedszkolnego,
 • rodzice zainteresowani edukacją domową, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o innowacyjne metody pracy z dzieckiem.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I bądź II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Czas trwania:

 • 2 semestry, 60 godzin praktyk

Opłaty:

Studiuj już od 1 654 zł za semestr!
Promocja! Zapisz się do końca sierpnia – otrzymasz 300 zł zniżki!
Dla nauczycieli Korczakowskich Szkół Marzeń specjalny rabat – studia tańsze o 50 %.
…a jeśli jesteś naszym absolwentem otrzymasz dodatkowo 7% zniżki!

Cennik znajdziesz tutaj.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń do nas: 885 801 919 (numer dedykowany dla Poznania: 693 440 016)
Lub napisz mail:
warszawa@uczelniakorczaka.pl
katowice@uczelniakorczaka.pl
lublin@uczelniakorczaka.pl
olsztyn@uczelniakorczaka.pl
poznan@uczelniakorczaka.pl
szczecin@uczelniakorczaka.pl
czluchow@uczelniakorczaka.pl
marketing@uczelniakorczaka.pl

Czekamy na Ciebie!

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej