Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)

Warto studiować, bo …

 • uzyskasz kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową
 • będziesz potrafił identyfikować i diagnozować potrzeby rozwojowe oraz edukacyjne uczniów z niepełnosprawnością wzrokową

Czego się nauczysz?

 • metod diagnozowania uczniów
 • metod oddziaływania rewalidacyjnego
 • sporządzania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
 • wspierania uczniów w rozwoju
 • pracy metodami wspierającymi dzieci i dorosłych

Adresaci

 • absolwenci studiów wyższych I, II stopnia lub jednolitych magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym
 • pedagodzy specjalni, pedagodzy, nauczyciele, logopedzi, wychowawcy, psycholodzy

Wymagania stawiane kandydatom

 • posiadanie uprawnień do nauczania przedmiotu/prowadzenia zajęć

Czas trwania

 • 3 semestry – 450 godzin plus 180 godzin praktyk pedagogicznych 

Opłaty

Studiuj już od 651 zł (wybór płatności w ratach) .
Promocja ! Zapisz się do końca września – otrzymasz 300 zł zniżki !

…..a jeśli jesteś naszym absolwentem otrzymasz dodatkowo 7% zniżki !!

Cennik znajdziesz tutaj.

Kadra

 • pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni  
 • zespół ekspertów, praktyków z  wieloletnim doświadczeniem, pracujących na co dzień z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń do nas: 885 801 919 (numer dedykowany dla Poznania: 693 440 016)
Lub napisz mail:
lublin@uczelniakorczaka.pl
olsztyn@uczelniakorczaka.pl
warszawa@uczelniakorczaka.pl
poznan@uczelniakorczaka.pl
szczecin@uczelniakorczaka.pl
czluchow@uczelniakorczaka.pl
katowice@uczelniakorczaka.pl
marketing@uczelniakorczaka.pl
Czekamy na Ciebie!

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej