Edukacja niezależna

Charakterystyka kierunku

Studia poświęcone są alternatywie w edukacji, jaką jest pedagogika waldorfska, coraz bardziej inspirująca praktykę pedagogiczną na świecie i coraz prężniej rozwijająca się w Polsce. Studia zapoznają z obrazem rozwoju człowieka leżącym u podstaw pedagogiki waldorfskiej oraz metodyką pracy w szkołach i przedszkolach waldorfskich. Perspektywa praktyczna, a w szczególności działania artystyczne stanowią o wyjątkowości tych studiów.

Atuty kierunku

Edukacja Niezależna to studia doskonalące pogłębiające rozumienie rozwoju dziecka i poszerzające wachlarz kompetencji pedagogicznych.

Dodatkowo, osobom, które posiadają już uprawnienia pedagogiczne, studia te otwierają drogę do pracy w przedszkolach i szkołach waldorfskich. Program studiów opiera się na światowych standardach dotyczących kształcenia nauczycieli waldorfskich.

Adresaci studiów

Studia adresowane do osób zainteresowanych pedagogiką waldorfską, w szczególności pragnących podjąć pracę w placówce waldorfskiej lub planujących stworzenie takiej placówki. Rozwijające również dla rodziców zainteresowanych świadomym wspieraniem rozwoju dzieci. Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu wyższej uczelni (tytuł licencjata lub magistra).

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyk zawodowych oraz przygotowanie i prezentacja pracy dyplomowej.

Zasady studiowania

Studia trwają dwa lata (4 semestry). Poza comiesięcznymi weekendowymi zjazdami odbywającymi się w Warszawie (od piątku popołudniu ok. godz. 17.oo – do niedzieli ok. 14.oo), obejmują również dwa intensywne kursy letnie (10-dniowy zjazd w Cieszynie) oraz cztery tygodnie (140 godzin) praktyk w szkołach i przedszkolach waldorfskich.

Studia rozpoczynają się 1 września. 

Rekrutacja na studia

Prosimy o przesłanie na adres waldorfskiestudia@gmail.com:

 • wypełnionego kwestionariusza
 • podania o przyjęcie na studia (z uwzględnieniem doświadczenia zawodowego)
 • dyplomu ukończenia studiów (odpisu uczelnianego)
 • potwierdzenia wpłaty rejestracyjnej: 585 zł (opłata rekrutacyjna plus opłata wstępna)

Nr konta bankowego do wpłaty rejestracyjnej:  27 1050 1025 1000 0090 8175 2546

Kontakt

e-mail: waldorfskiestudia@gmail.com tel. 512 356 228, 692 966 698

Partnerem studiów jest fundacja Myśleć Sercem

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej