Edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami

Warto studiować, bo…

 • Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (special educational needs) to ok. 20% uczniów. Dzięki studiom zyskasz kwalifikacje do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem najbardziej efektywnych i innowacyjnych metod oraz technik dydaktycznych.

Czego się nauczysz?

 • Zdobędziesz kompletną wiedzę w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, tj. uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, trudnościami w uczeniu się matematyki, niedosłyszących i niesłyszących, słabowidzących i niewidomych, z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją, upośledzonych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną, autyzmem, ADHD, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem, z chorobą przewlekłą oraz uczniów szczególnie zdolnych, w tym uczniów z syndromem SNO – nieadekwatnych osiągnięć szkolnych.

Adresaci:

 • nauczyciele,
 • wychowawcy,
 • pedagodzy szkolni,
 • psychologowie,
 • terapeuci.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I bądź II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Czas trwania

 • 3 semestry, 150 godzin praktyk

Skontaktuj się z naszą konsultantką

 

 

Anna Suszko

Konsultantka w Biurze Informacji
Centrum Studiów Podyplomowych

885-806-140
lublin@uczelniakorczaka.pl

Czekamy na Ciebie!

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej