Kadry, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Warto studiować, bo …

 • zdobędziesz kompetencje niezbędne do podjęcia pracy jako specjalista lub inspektor BHP
 • podniesiesz kwalifikacje w zakresie kadr, bezpieczeństwa i higieny pracy

Czego się nauczysz?

 • wybranych zagadnień związanych z prawem pracy, zarządzaniem kadrami i dokumentacją pracowniczą
 • zarządzania bezpieczeństwem pracy, higieną pracy i ochroną zdrowia
 • identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka zawodowego
 • metod i organizacji szkoleń w dziedzinie BHP i ochrony PPOŻ
 • przeprowadzania kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy
 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 • oceny i udzielania pomocy w zdarzeniach nagłych, takich jak: wypadek, pożar etc.
 • właściwego doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
 • pierwszej pomocy

Adresaci

 • kandydaci na inspektorów i specjalistów BHP
 • pracownicy działów kadr i płac oraz zarządzania zasobami ludzkimi
 • pracodawcy i kadra kierownicza zakładów pracy
 • osoby chcące samodzielnie prowadzić sprawy kadrowo-płacowe we własnej firmie

Wymagania stawiane kandydatom:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I bądź II stopnia lub jednolitych magisterskich

Czas trwania

 • 2 semestry (studia doskonalące)

Skontaktuj się z naszą konsultantką

 

 

Anastazja Pluta

Konsultantka w Biurze Informacji
Centrum Studiów Podyplomowych

885-806-141
a.pluta@uczelniakorczaka.pl

Czekamy na Ciebie!

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej