Koncepcja Planu Daltońskiego i pedagogika Marii Montessori w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Warto studiować, bo …

 • poznasz założenia teoretyczne i praktyczne zastosowanie pedagogiki Planu Daltońskiego i Marii Montessori w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • zyskasz wszechstronną wiedzę, którą będziesz umiał wykorzystać w zindywidualizowanej pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi
 • zdobędziesz kompetencje niezbędne do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych funkcjonujących według założeń pedagogiki Planu Daltońskiego i Marii Montessori

Czego się nauczysz?

 • projektowania pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym według koncepcji Planu Daltońskiego oraz pedagogiki Marii Montessori
 • nauczycielskiej diagnozy psychopedagogicznej na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • tworzenia przestrzeni edukacyjnej wspierającej dziecko w jego indywidualnym rozwoju
 • ewaluacji osiągnięć dziecka w edukacji zintegrowanej podczas zajęć realizowanych według koncepcji Planu Daltońskiego i pedagogiki Marii Montessori

Adresaci

 • nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • pedagodzy, terapeuci
 • rodzice zainteresowani edukacją alternatywną i edukacją domową

Wymagania stawiane kandydatom

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Czas trwania

 • 2 semestry (studia doskonalące)

Kadra

 • Program studiów opracowała dr Dorota Domagała, ekspert z zakresu pedagogiki Planu Daltońskiego, wykładowca akademicki, autorka książki „Daltońskie drogowskazy”, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w pierwszej publicznej szkole daltońskiej w Polsce.

Skontaktuj się z naszą konsultantką

 

 

Anastazja Pluta

Konsultantka w Biurze Informacji
Centrum Studiów Podyplomowych

885-806-141
a.pluta@uczelniakorczaka.pl

Czekamy na Ciebie!

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej