Mediacje i negocjacje

Warto studiować, bo …

 • zdobędziesz wiedzę niezbędną do podjęcia roli negocjatora i mediatora posiadającego wiedzę i praktyczne umiejętności wykorzystania alternatywnych metod w rozwiązywaniu sporów i łagodzeniu konfliktów
 • uzyskasz prawo do ubiegania się o wpis na listę mediatorów sądowych i udział w stażu prowadzonym dla mediatorów przez Ośrodek Mediacji, Negocjacji i Interwencji Kryzysowej przy Polskim Towarzystwie Suicydologicznym

Czego się nauczysz?

 • rozpoznawania i rozwiązywania konfliktów w odniesieniu do obowiązującego prawa
 • metod i technik mediacji i negocjacji
 • prowadzenia sesji mediacyjnych
 • analizowania i diagnozowania konfliktu oraz autoanalizy własnych działań

Adresaci

 • liderzy i kierownicy zespołów
 • specjaliści pragnący doskonalić umiejętności negocjacji z klientami i pracownikami danej organizacji
 • osoby planujące podjąć pracę w charakterze negocjatora i mediatora
 • inne osoby, które chcą poznać techniki, narzędzia, metody stosowane w mediacjach i negocjacjach.

Wymagania stawiane kandydatom 

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia

Czas trwania

 • 2 semestry 

Kadra

 • wykładowcy to praktycy zawodu – prawnicy, psychologowie i profesjonalni mediatorzy, doradcy ds. rozwiązywania konfliktów, specjaliści posiadający certyfikaty w zakresie mediacji i negocjacji oraz prowadzenia interwencji kryzysowej.

Skontaktuj się z naszą konsultantką

 

 

Anna Suszko

Konsultantka w Biurze Informacji
Centrum Studiów Podyplomowych

885-806-140
a.pluta@uczelniakorczaka.pl

Czekamy na Ciebie!

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej