Metodyka i metodologia pracy socjalnej

Charakterystyka kierunku

 • Metodyka i metodologia pracy socjalnej da Ci uprawnienia zawodowe do pracy w różnych organizacjach i instytucjach pomocy społecznej. Warunkiem jest ukończenie wcześniej studiów I lub II stopnia z pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, politologii, polityki społecznej i nauk o rodzinie.
 • Studia są zgodne z Rozporządzeniem MRiPS w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej realizowanych w uczelniach wyższych na kierunku praca socjalna albo w zakresie pracy socjalnej.

Perspektywy zawodowe

 • Jako absolwent tego kierunku studiów podyplomowych będziesz mógł podjąć pracę jako pracownik socjalny.

Atuty

 • Jesteśmy liderem w zakresie kształcenia profesji społecznych. W ostatnich trzech latach zrealizowaliśmy:
 • 5 specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny,
 • specjalizacje I stopnia,
 • 3 testowe specjalizacje w partnerstwie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej,
 • szkolenia specjalistyczne dla profesji społecznych,
 • specjalizacje z organizacji pomocy społecznej,
 • szkolenia dla Centrów Usług Społecznych w całym kraju.
 • Na Uczelni Korczaka spotkacie miłych i pomocnych wykładowców, którzy na wysokim poziomie przekazują wiedzę i umiejętności. Są nie tylko merytorycznie bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć, ale znają też poruszaną problematykę od strony zawodowej.
 • Nasi wykładowcy stosują innowacyjne rozwiązania, nowoczesne metody nauczania oraz oceniania, pomagają w rozwiązaniu trudnych zagadnień, które pojawiają się na zajęciach oraz tych, które wynikają bezpośrednio z doświadczeń zawodowych słuchaczy. Są życzliwi, indywidualnie podchodzą do słuchaczy w czasie egzaminów i zaliczeń.

Zasady studiowania:

 • Dwusemestralne studia kwalifikacyjne. Zajęcia prowadzone są trybie online 2 razy w miesiącu.
 • Wymagane są praktyki w wymiarze 40h, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Praktyki mogą być zaliczanie na podstawie stażu pracy słuchacza.
 • Zaliczenia poszczególnych przedmiotów realizowane będą przez indywidualne prace, projekty grupowe, praktyki w placówkach grupowych. Słuchacze piszą pracę końcową w ramach seminarium dyplomowego, odpowiadają również na pytania z przedmiotów kierunkowych.

Opiekun kierunku

Dr Joanna Lizut

Doktor nauk społecznych o dyscyplinie: nauki o polityce publicznej. Specjalizuje się w usługach społecznych, współczesnych problemach społecznych i integracji społecznej. Dr Joanna Lizut prowadzi takie zajęcia, jak: Kwestie społeczne, Teoretyczne podstawy polityki społecznej, Sieć wsparcia społeczności lokalnej, Metody oraz techniki tworzenia projektów socjalnych.

j.lizut@uczelniakorczaka.pl

Opłaty

Płatność jednorazowa 2 raty 4 raty
4 200 zł 2 205 zł 1 134 zł
Uwaga! Istnieje możliwość skorzystania z nawet do 80% dofinansowania do studiów przez Bazę Usług Rozwojowych. Konieczne jest jednoczesne zarejestrowanie się przez system rekrutacyjny Uczelni Korczaka. Baza Usług Rozwojowych (BUR) to ogólnopolska baza ofert szkoleniowych prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). 

Zniżki

 • Absolwentowi Uczelni Korczaka podejmującemu kształcenie na kolejnych kierunkach studiów udziela się zniżki w drugim semestrze pierwszego roku studiów w wysokości 500 zł. Więcej informacji o zniżkach tutaj.

Skontaktuj się z naszą konsultantką

 

 

Anna Suszko

Specjalistka w Biurze Informacji i Promocji Uczelni Korczaka

885 806 141
a.suszko@uczelniakorczaka.pl

Czekamy na Ciebie!

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej