Metodyka i metodologia pracy socjalnej

Charakterystyka kierunku

 • Metodyka i metodologia pracy socjalnej da Ci uprawnienia zawodowe do pracy w różnych organizacjach i instytucjach pomocy społecznej. Warunkiem jest ukończenie wcześniej studiów I lub II stopnia z pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, politologii, polityki społecznej i nauk o rodzinie.
 • Studia są zgodne z Rozporządzeniem MRiPS w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej realizowanych w uczelniach wyższych na kierunku praca socjalna albo w zakresie pracy socjalnej.

Perspektywy zawodowe

 • Jako absolwent tego kierunku studiów podyplomowych będziesz mógł podjąć pracę jako pracownik socjalny.

Atuty

 • Jesteśmy liderem w zakresie kształcenia profesji społecznych. W ostatnich trzech latach zrealizowaliśmy:
 • 5 specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny,
 • specjalizacje I stopnia,
 • 3 testowe specjalizacje w partnerstwie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej,
 • szkolenia specjalistyczne dla profesji społecznych,
 • specjalizacje z organizacji pomocy społecznej,
 • szkolenia dla Centrów Usług Społecznych w całym kraju.
 • Na Uczelni Korczaka spotkacie miłych i pomocnych wykładowców, którzy na wysokim poziomie przekazują wiedzę i umiejętności. Są nie tylko merytorycznie bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć, ale znają też poruszaną problematykę od strony zawodowej.
 • Nasi wykładowcy stosują innowacyjne rozwiązania, nowoczesne metody nauczania oraz oceniania, pomagają w rozwiązaniu trudnych zagadnień, które pojawiają się na zajęciach oraz tych, które wynikają bezpośrednio z doświadczeń zawodowych słuchaczy. Są życzliwi, indywidualnie podchodzą do słuchaczy w czasie egzaminów i zaliczeń.

Zasady studiowania:

 • Dwusemestralne studia kwalifikacyjne. Zajęcia prowadzone są trybie online 2 razy w miesiącu w godz. 8:00-19:00.
 • Wymagane są praktyki w wymiarze 40h, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Praktyki mogą być zaliczanie na podstawie stażu pracy słuchacza.
 • Zaliczenia poszczególnych przedmiotów realizowane będą przez indywidualne prace, projekty grupowe, praktyki w placówkach grupowych. Słuchacze piszą pracę końcową w ramach seminarium dyplomowego, odpowiadają również na pytania z przedmiotów kierunkowych.

Opiekun kierunku

Dr Joanna Lizut

Doktor nauk społecznych o dyscyplinie: nauki o polityce publicznej. Specjalizuje się w usługach społecznych, współczesnych problemach społecznych i integracji społecznej. Dr Joanna Lizut prowadzi takie zajęcia, jak: Kwestie społeczne, Teoretyczne podstawy polityki społecznej, Sieć wsparcia społeczności lokalnej, Metody oraz techniki tworzenia projektów socjalnych.

j.lizut@uczelniakorczaka.pl

Opłaty

Płatność jednorazowa 2 raty 4 raty
3 800 zł 2 033 zł 1 045 zł

Zniżki

 • Absolwentowi Uczelni Korczaka podejmującemu kształcenie na kolejnych kierunkach studiów udziela się zniżki w drugim semestrze pierwszego roku studiów w wysokości 500 zł. Więcej informacji o zniżkach tutaj.

Skontaktuj się z naszą konsultantką

 

 

Anastazja Pluta

Konsultantka w Biurze Informacji
Centrum Studiów Podyplomowych

885-806-141
a.pluta@uczelniakorczaka.pl

Czekamy na Ciebie!

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej