Neurologopedia profilowana

neurologopedia

Warto studiować, bo …

 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w przedszkolu i szkole, w poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia, w instytucjach profilaktyki logopedycznej, poradniach psychologiczno-pedagogicznych czy własnym gabinecie neurologopedycznym

Będziesz miał możliwość uzyskania:

 • certyfikatu ukończenia kursu z metody werbo-tonalnej,
 • certyfikatu ukończenia kursu terapii ręki (fakultatywnie),
 • certyfikatu ukończenia kursu kinesiotaping w logopedii (fakultatywnie)

Na prośbę słuchaczy istnieje możliwość organizacji w ramach studiów zajęć dodatkowych (nieobjętych programem studiów) – fakultatywnych warsztatów na terenie uczelni.

Czego się nauczysz?

 • podstaw neurologii i przebiegu chorób neurologicznych
 • anatomii i fizjologii układu nerwowego
 • profilaktyki, diagnozy i terapii neurologopedycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych posiadających różne zaburzenia mowy
 • prowadzenia diagnozy i terapii w zakresie wczesnej interwencji neurologopedycznej
 • zagadnień związanych z wybranymi treściami: medycznymi, humanistycznymi, lingwistycznymi, pedagogicznymi, psychologicznymi

Diagnoza i terapia neurologopedyczna w:

 • afazji
 • zespołach wad genetycznych,
 • zaburzeniach płynności mówienia,
 • dyzartrii,
 • psychogennych zaburzeniach mowy,
 • mowie rozszczepowej,
 • spektrum autyzmu,
 • dysfagii,
 • oligofazji,
 • wadzie słuchu,
 • nieprawidłowościach w budowie anatomicznej narządu mowy,
 • dysfunkcjach ustno-twarzowych,
 • u osób laryngektomowanych,
 • chorobach otępiennych,
 • chorobach neurologicznych,
 • zaburzeniach przetwarzania słuchowego;
 • zaburzeniach głosu o charakterze foniatrycznym,
 • zaburzeniach sprzężonych;
 • opóźnienie rozwoju mowy;
 • wczesna interwencja logopedyczna;
 • neuropsychologia;
 • psychologia;
 • komunikacja z pacjentem i jego rodziną;
 • fizjoterapeutyczne metody terapii;
 • terapia ręki;
 • budowanie programów terapeutycznych;
 • podstawy prawa medycznego i oświatowego;
 • elementy integracji sensorycznej;
 • alternatywne metody komunikacji;
 • metoda krakowska;
 • dysleksja rozwojowa; 
 • regulatory MFS;
 • rozwój prenatalny i postnatalny;
 • wspomaganie dziecka przedwcześnie urodzonego;
 • terapia funkcji oralnych,
 • karmienie terapeutyczne,
 • terapia taktylna,
 • metoda werbo-tonalna,
 • trening bazowych umiejętności komunikacyjnych;
 • opieka neonatologiczna;
 • kinesiotaping w logopedii (zajęcia fakultatywne).

Specjalności

Po pierwszym semestrze studiów do wyboru dwie specjalności realizowane na III semestrze*:

 • Wczesna Interwencja Neurologopedyczna,
 • Neurologopedia Dzieci i Dorosłych.

Istnieje możliwość realizacji dwóch specjalności jednocześnie, co może wydłużyć o jeden semestr czas studiowania, tzn. przy wyborze dwóch specjalności studia trwają odpowiednio jeden semestr dłużej (czyli w sumie 4 semestry).

*Specjalności zostaną uruchomione w momencie zebrania grupy – w semestrze zimowym lub letnim (3 lub 4 semestr studiów).

Zjazdy odbywać się będą ok. 2 razy w miesiącu (sobota, niedziela) w Warszawie przy ul. Urbanistów 3.

Adresaci

 • absolwenci studiów magisterskich logopedii

Wymagania stawiane kandydatom

 • ukończone studia magisterskie z logopedii

Czas trwania:

 • 3 semestry, 500 godzin (zajęcia dydaktyczne, wideopraktyki, praktyki zewnętrzne)

Opłaty

Studiuj już od 2761 zł semestralnie! (wybór płatności w ratach).
Promocja ! Zapisz się do końca września – otrzymasz 300 zł zniżki!
…..a jeśli jesteś naszym absolwentem otrzymasz dodatkowo 7% zniżki!

Cennik znajdziesz tutaj.

Kadra:

 • zajęcia prowadzone są przez wybitnych i doświadczonych specjalistów w zakresie diagnozy i terapii neurologopedycznej.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń do nas: 885 801 919
Lub napisz mail:
warszawa@uczelniakorczaka.pl
marketing@uczelniakorczaka.pl
Czekamy na Ciebie!

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej

W PRZYPADKU DUŻEJ LICZBY CHĘTNYCH KANDYDACI ZOSTANĄ ZAPROSZENI NA ROZMOWY WSTĘPNE WE WRZEŚNIU.