Socjoterapia

socjoterapia

*Studia prowadzone hybrydowo, zajęcia stacjonarne odbywają się w Warszawie, Olsztynie lub Katowicach.

Charakterystyka kierunku

 • Socjoterapia to forma terapii zajęciowej polegającej na pracy grupowej. Skierowana jest do osób, które mają trudności w kontaktach międzyludzkich, jest także pomocna w walce z kryzysami psychicznymi, w edukacji dzieci i młodzieży, a nawet w leczeniu uzależnień. Socjoterapeuta niesie pomoc w rozwoju emocjonalnym, edukacyjnym i terapeutycznym. Celem studiów w Uczelni Korczaka jest bardzo dobre przygotowanie przyszłych socjoterapeutów do pracy psychologiczno-pedagogicznej.

Czego się nauczysz?

 • rozpoznawania przyczyn, symptomatologii i skutków procesu marginalizacji społecznej
 • diagnozy psychologiczno – pedagogicznej i socjoterapeutycznej
 • problematyki pracy z grupą socjoterapeutyczną: dynamiki, procesów grupowych, ról przyjmowanych w grupie przez poszczególnych jej członków, spójności, więzi grupowej
 • metodyki socjoterapii, planowania i konstrukcji programów socjoterapeutycznych
 • nawiązywania kontaktu z indywidualnym klientem i z grupą, budowania relacji, pracy „na relacji”, formułowania i zawierania kontraktu terapeutyczno – korekcyjnego

Perspektywy zawodowe

 • Jako przyszły socjoterapeuta uzyskasz możliwość pracy w placówkach resocjalizacyjnych. Przejmiesz opiekę nad wychowankami, zapewnisz im możliwość leczenia uzależnień i rozwoju psychicznego oraz edukacyjnego oraz uzyskasz kwalifikacje do prowadzenia zajęć psychokorekcyjnych, psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży z problemami utrudniającymi im funkcjonowanie w społeczeństwie.

Wymagania stawiane kandydatom

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia na kierunku humanistycznym lub społecznym, szczególnie z zakresu pedagogiki, psychologii, politologii, socjologii, polityki społecznej lub pracy socjalnej

Przykładowa tematyka zajęć

 • Trening komunikacyjny – umożliwia praktyczne uczenie się poprzez bezpośrednie doświadczenie, w atmosferze zaufania i psychologicznego bezpieczeństwa.
 • Problematyka marginalizacji i wykluczenia społecznego – słuchacz zdobędzie wiedzę umiejętności z zakresu obejmującego: przyczyny, symptomatologię i skutki procesów marginalizacji i wykluczenia społecznego.
 • Diagnoza psychopedagogiczna – słuchacz zdobędzie kompetencje do pozyskiwania, interpretowania i weryfikowania informacji dotyczących swoich podopiecznych, formułowania diagnozy indywidualnego klienta, rodziny i grupy.
 • Procesy grupowe – obejmują problematykę z zakresu pracy z grupą: dynamiki, procesów grupowych, ról przyjmowanych w grupie.

Atuty

 • Osoby prowadzające zajęcia to praktycy. Są nie tylko merytorycznie bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć, ale znają też poruszaną problematykę od strony zawodowej. Wykładowcy stosują innowacyjne rozwiązania, nowoczesne metody nauczania oraz oceniania, pomagają w rozwiązaniu trudnych zagadnień, które pojawiają się na zajęciach oraz tych, które wynikają bezpośrednio z doświadczeń zawodowych słuchaczy. Zapewniają życzliwość i zrozumienie oraz indywidualne podejście przy egzaminach i zaliczeniach.
 • W dzisiejszym świecie wszystko powstaje w efekcie pracy zespołowej. Słuchacze pracując w grupach wspierają się nawzajem, uczą się od siebie a burza mózgów pozwala im tworzyć projekty, w których rozwijają najlepsze własne pomysły. Podczas zajęć proponowane i pokazywane są zmiany w przyjętym sposobie widzenia rzeczywistości w danej dziedzinie. Słuchacze przestają być biernymi odbiorcami treści i stają się podmiotem tego, co się wydarza na zajęciach. Biorą udział w dyskusji, wypowiadają swoje zdanie, budują wspólny punkt widzenia. Wtedy zajęcia dotyczą nie tylko wiedzy, narzędzi i metod ale wiedzy, narzędzi, metod i własnego stosunku do nich.

Zasady studiowania

 • Wymagania, jakie stawiamy to: posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II st. na kierunku humanistycznym lub społecznym, szczególnie z zakresu: pedagogiki, psychologii, politologii, socjologii, polityki społecznej lub pracy socjalnej.
 • Trzysemestralne studia kwalifikacyjne.
 • Nauka trwa: 364 h + 120 h praktyk

Opiekun kierunku

 

 

Adam Nyckowski

Pedagog, trener, animator, pomysłodawca i rektor naczelny ogólnopolskiego kwartalnika społeczno-kulturowego „Zupełnie inny świat”. Przez 15 lat pracował w stowarzyszeniu jako wychowawca, socjoterapeuta, trener warsztatów i treningów, dyrektor świetlic socjoterapeutycznych i wiceprezes organizacji. Od 7 lat wykładowca w Uczelni Korczaka.

a.nyckowski@uczelniakorczaka.pl

Opłaty

 • Opłata rekrutacyjna 85 zł.
 • Opłata wstępna w wysokości 500zł, która zostanie zaliczona w poczet czesnego.
Płatność jednorazowa 3 raty 6 raty
4 000 zł 1 498 zł 770 zł

Zniżki

 • Absolwentowi Uczelni Korczaka podejmującemu kształcenie na kolejnych kierunkach studiów udziela się zniżki w drugim semestrze pierwszego roku studiów w wysokości 500 zł. Więcej informacji o zniżkach tutaj.

Skontaktuj się z naszą konsultantką

 

 

Anastazja Pluta

Konsultantka w Biurze Informacji
Centrum Studiów Podyplomowych

885-806-141
a.pluta@uczelniakorczaka.pl

 

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej