Zamówienia publiczne

Warto studiować, bo…

 • nabycie umiejętności i kwalifikacje do wykonywania zawodu specjalisty ds. zamówień publicznych (kod 242225 wg klasyfikacji zawodów i specjalności)
 • nabędziesz umiejętności praktycznych w zakresie samodzielnego przygotowania i przeprowadzania postępowań przetargowych

Czego się nauczysz?

 • umiejętności praktycznych i teoretycznych z zakresu Prawa zamówień publicznych
 • samodzielnego zarządzania procesem udzielania zamówienia lub ubiegania się o zamówienie publiczne
 • praktycznego stosowania procedur udzielania zamówień publicznych oraz tworzenia odpowiedniej dokumentacji przetargowej
 • identyfikowania problemów, które mogą się pojawić w trakcie przebiegu procesu udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych oraz im przeciwdziałać lub je rozwiązywać

Adresaci

 • osoby , które chcą podjąć pracę na stanowisku specjalisty do zamówień publicznych i uzyskać przygotowanie do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych
 • pracownicy administracji, w tym jednostek samorządu terytorialnego
 • członkowie komisji przetargowych
 • pracownicy Wykonawców, w tym małych i średnich przedsiębiorstw
 • prawnicy
 • pracownicy instytucji kontroli
 • inżynierowie, ekonomiści, projektanci opisujący przedmiot zamówienia

Wymagania stawiane kandydatom 

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

Czas trwania

 • 2 semestry, 180 godzin

Opłaty

Studiuj już od 2410 zł za semestr!
Promocja ! Zapisz się do końca września – otrzymasz 300 zł zniżki !
…..a jeśli jesteś naszym absolwentem otrzymasz dodatkowo 7% zniżki !!

Cennik znajdziesz tutaj.

Kadra

 • eksperci zajmujący się problematyką zamówień publicznych – w tym były wiceprezes UZP
 • trenerzy, prawnicy, specjaliści zajmujący kierownicze stanowiska w wydziałach zamówień publicznych w administracji samorządowej, byli arbitrzy, doświadczeni praktycy

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń do nas: 885 801 919 (numer dedykowany dla Poznania: 693 440 016)
Lub napisz mail:
szczecin@uczelniakorczaka.pl
poznan@uczelniakorczaka.pl
marketing@uczelniakorczaka.pl
Czekamy na Ciebie!

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej