Zarządzanie oświatą

Charakterystyka kierunki

Studia na kierunku Zarządzanie oświatą mają charakter kwalifikacyjny, nadadzą Ci kwalifikacje w zakresie organizacji i zarządzania oświatą we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz organach nadzorujących działalność oświatową.
Pozwalają na zdobycie wiedzy o organizacji placówek wszystkich szczebli, zarządzania kadrą pedagogiczną i pracownikami administracji, zagadnień z prawa oświatowego, rodzinnego czy prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi i procesem dydaktyczno-wychowawczym i rozwojem ucznia.

 •  

Adresaci studiów

 • Nauczyciele zainteresowani kandydowaniem na stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach, placówkach doskonalenia nauczycieli oraz innych placówkach objętych systemem oświaty.
 • Czynni dyrektorzy szkół i placówek
 • Pracownicy nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły

Wymagania wstępne: posiadanie dyplomu studiów I lub II stopnia. Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem z przygotowaniem pedagogicznym.

Perspektywy zawodowe

 • Uzyskane kwalifikacje pozwolą Ci na pracę na stanowiskach kierowniczych we wszystkich placówkach oświatowych.

Przykładowa tematyka zajęć

 • Teoretyczne podstawy zarządzania placówką oświatową
 • System edukacyjny i polityka oświatowa w Polsce i UE
 • Prawo pracy i prawo rodzinne
 • Psychologia w kierowaniu placówką oświatową
 • Kierowanie zmianą
 • Kierowanie i administrowanie placówką oświatową
 • Zarządzanie zasobami w oświacie
 • Organizacja nadzoru pedagogicznego
 • Rozwój zawodowych nauczycieli
 • Marketing i promocja szkoły
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i organizacja kształcenia specjalnego

Atuty

 • Podejmując studia podyplomowe na kierunku zarządzanie oświatą, zwiększysz swoją znajomość prawa, szerzej spojrzysz na oświatę i wychowanie w szkole. Zwiększysz samoświadomość, co spowoduje, że w sposób merytoryczny, poparty przepisami prawa będziesz dążył do zmian, mając na celu rozwój placówki, a przede wszystkim rozwój dzieci.
 • Podpierając się znajomością prawa nadasz właściwy kierunek swojej pracy, a twoje świadome działania będą wpływały  na jakość pracy placówki.

Zasady studiowania

 • Dwusemestralne studia kwalifikacyjne. Zajęcia odbywają się online dwa razy w miesiącu, sobota-niedziela.
 • Czas trwania 2 semestry, 280 godzin.

Opiekun kierunku

Dr Maria Hawrylak

Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych, propagatorka edukacji alternatywnej. W latach 2012-2018 pełniła funkcję dziekana Wydziału Zamiejscowego w Lublinie. Wieloletni pracownik Uczelni Korczaka, nauczyciel dyplomowany w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej. Wypromowała liczne grono licencjatów i magistrów popularnych kierunków studiów. Obecnie pełni też funkcję opiekuna praktyk studenckich.

m.hawrylak@uczelniakorczaka.pl

Opłaty

 • Opłata rekrutacyjna 85 zł.
 • Opłata wstępna w wysokości 500zł, która zostanie zaliczona w poczet czesnego.
Płatność jednorazowa 2 raty 4 raty
3 600 zł 1 926 zł 990 zł

Zniżki

 • Absolwentowi Uczelni Korczaka podejmującemu kształcenie na kolejnych kierunkach studiów udziela się zniżki w drugim semestrze pierwszego roku studiów w wysokości 500 zł. Więcej informacji o zniżkach tutaj.

Skontaktuj się z naszą konsultantką

 

 

Anastazja Pluta

Konsultantka w Biurze Informacji
Centrum Studiów Podyplomowych

885-806-141
a.pluta@uczelniakorczaka.pl

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej