Zarządzanie oświatą

Warto studiować, bo …

 • uzyskasz kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowisk kierowniczych w placówkach systemu oświaty (zgodnie z prawem oświatowym i ustawą o systemie oświaty)

Czego się nauczysz?

 • organizacji placówek oświatowych wszystkich szczebli, zarządzania kadrą pedagogiczną i pracownikami administracji
 • zagadnień z prawa oświatowego, finansowego czy prawa pracy
 • kierowania procesem dydaktyczno-wychowawczym i rozwojem ucznia

Adresaci

 • nauczyciele zainteresowani kandydowaniem na stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach, placówkach doskonalenia nauczycieli oraz innych placówkach objętych systemem oświaty
 • czynni dyrektorzy szkół i placówek
 • pracownicy nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły
 • osoby zainteresowane funkcjonowaniem placówek edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych. 

Wymagania stawiane kandydatom

 • posiadanie dyplomu studiów I lub II stopnia. 

Czas trwania

 • 2 semestry, 280 godzin dydaktycznych  

Opłaty

Studiuj już od 846 zł (wybór płatności w ratach) .
Promocja ! Zapisz się do końca września – otrzymasz 300 zł zniżki !
…..a jeśli jesteś naszym absolwentem otrzymasz dodatkowo 7% zniżki !!

Cennik znajdziesz tutaj.

Kadra

 • zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, eksperci i specjaliści, osoby z długoletnim doświadczeniem w pracy w administracji oświatowej lub na stanowiskach kierowniczych w oświacie. 

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń do nas: 885 801 919 (numer dedykowany dla Poznania: 693 440 016)
Lub napisz mail:
lublin@uczelniakorczaka.pl
olsztyn@uczelniakorczaka.pl
warszawa@uczelniakorczaka.pl
katowice@uczelniakorczaka.pl
poznan@uczelniakorczaka.pl
szczecin@uczelniakorczaka.pl
czluchow@uczelniakorczaka.pl
marketing@uczelniakorczaka.pl
Czekamy na Ciebie!

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej