Zintegrowana profilaktyka społeczna z terapią zachowań ryzykownych i uzależnień

Warto studiować, bo…

 • zdobędziesz praktyczne przygotowanie do pracy w obszarze profilaktyki społecznej uniwersalnej i selektywnej oraz terapii uzależnień

Czego się nauczysz?

 • stawiania prawidłowej diagnozy indywidualnej i grupowej oraz podejmowania właściwej interwencji
 • rozpoznawania zagrożeń i zaburzeń w środowiskach lokalnych
 • prowadzenia pierwszego kontaktu, poradnictwa i terapii
 • projektowania nowoczesnych strategii i realizacji programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych, psychokorekcyjnych i terapeutycznych

Adresaci

 • pedagodzy, nauczyciele, psycholodzy, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, kuratorzy sądowi, policjanci, strażnicy miejscy 
 • liderzy społeczni i wolontariusze
 • osoby poszukujące zatrudnienia w instytucjach rządowych  i samorządowych realizujących zadania w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji, placówkach systemu oświaty oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • rodzice i opiekunowie pragnący doskonalić bądź zdobyć nowe kompetencje i kwalifikacje do pracy w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. 

Wymagania stawiane kandydatom

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia na kierunku humanistycznym lub społecznym, szczególnie z zakresu pedagogiki, psychologii, politologii, socjologii, polityki społecznej lub pracy socjalnej

Czas trwania

 • 2 semestry, 180 godzin dydaktycznych

Opłaty

Studiuj już od 2042 zł za semestr!
Promocja! Zapisz się do końca września – otrzymasz 300 zł zniżki !
…..a jeśli jesteś naszym absolwentem otrzymasz dodatkowo 7% zniżki !!

Cennik znajdziesz tutaj.

Kadra

 • zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy zajmujący się na co dzień szeroko pojętą profilaktyką zagrożeń i patologii społecznych oraz resocjalizacją, a także terapią uzależnień i zachowań ryzykownych. 

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń do nas: 885 801 919 (numer dedykowany dla Poznania: 693 440 016)
Lub napisz mail:
olsztyn@uczelniakorczaka.pl
poznan@uczelniakorczaka.pl
marketing@uczelniakorczaka.pl
Czekamy na Ciebie!

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka

Zasady rekrutacji

 • 01

  Wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia

 • 02

  Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

 • 03

  Oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej