O NAS

Uczelnia Korczaka jest jedną z najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce. Od samego początku, tj. od 1993 roku, gdy działalność rozpoczynaliśmy pod egidą Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, kształcimy studentów w zakresie szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych. Stawiamy przede wszystkim na wiedzę praktyczną: programy nauczania dostosowane są do aktualnych oczekiwań pracodawców, ale też wymagań i wyzwań, które pojawią się w nieodległej przyszłości. Uważnie śledzimy trendy i prognozy dotyczące rynku pracy, nie zapominamy, że wraz ze zmianami, które na nim zachodzą, pożądane są nowe kompetencje i umiejętności.

Wrażliwość społeczna Patrona naszej Uczelni, Janusza Korczaka, oraz jego stosunek do nauki, pracy i pedagogiki stanowią dla nas inspirację. Proces dydaktyczny i naukowy opiera się na wspólnych wartościach, reprezentowanych przez Uczelnię i naszego Patrona – równości w dostępie do wykształcenia, sprawiedliwym traktowaniu i indywidualnym podejściu do każdego człowieka.