Akademia liderów i liderek przyszłości

Akademia liderów i liderek przyszłości to innowacyjny kurs menadżerski składający się z serii szkoleń prowadzonych online przez ekspertów zarządzania Uczelni Korczaka. Prosty krok do zwiększenia kompetencji społecznych, zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii biznesu – prosto i bez wychodzenia z domu!

Adresaci

 • kadra kierownicza,
 • osoby przygotowujące się do zarządzania zespołem,
 • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą lub chcące założyć własną działalność gospodarczą,
 • osoby chcące pogłębić swoją wiedzę o obszarze zarządzania i psychologii biznesu,
 • osoby chcące pogłębić swoją wiedzę w obszarze współczesnych trendów na rynku.

Czego się nauczysz?

 • Poznasz znaczenie kultury organizacyjnej organizacji.
 • Nabędziesz umiejętności dopasowania stylu zarządzania i kierowania do sytuacji w organizacji i na rynku.
 • Wzmocnisz umiejętności skutecznej komunikacji.
 • Wzmocnisz asertywność bez zacierania granicy między uległością i agresją.
 • Nabędziesz umiejętności rozpoznawania negatywnych zjawisk grupowych wpływających na jednostkę.
 • Zdobędziesz wiedzę na temat efektywnych negocjacji.
 • Poznasz sposoby radzenia sobie z konfliktem w organizacji.
 • Nabędziesz umiejętności dostrzegania możliwości promocji w nowych obszarach.
 • Poznasz nowe trendy w obszarze marketingu.
 • Poznasz sposoby radzenia sobie w mało przychylnym otoczeniu.
 • Rozwiniesz umiejętności menedżerskie.
 • Poznasz znaczenie łączenia zarządzania, psychologii i socjologii w organizacji. 

Lista szkoleń Akademii liderów i liderek przyszłości

I. Asertywność w życiu codziennym i biznesowym

Na szkoleniu dowiesz się, jak ważna jest asertywność w życiu codziennym i biznesowym. Dowiesz się, że asertywność, to nie tylko mówienie ,,nie”, ale też efektywne wyznaczanie swoich granic w różnych sytuacjach oraz właściwa komunikacja. Ponadto poznasz zachowania i próby manipulacji otoczeniem, które mają wymuszać na innych osobach konkretne działania. Zobaczysz, że w zależności od kogo z kim ma się do czynienia, można być raz asertywnym, innym razem uległym lub nawet agresywnym. 

Czas trwania: 5 godzin
Cena: 300 zł

II. Traktuj innych tak jak oni traktują ciebie

Na szkoleniu dowiesz się, jak określone zjawiska, np. społeczny dowód słuszności, reguła autorytetu i reguła lubienia mogą negatywnie wpływać na jednostki i kształtować negatywne postawy społeczne. Zobaczysz, że procesy grupowe potrafią manipulować poszczególnymi jednostkami w celu osiągniecia konkretnych zachowań. Dowiesz się też, dlaczego tak ważne jest, aby traktować innych tak, jak oni traktują ciebie oraz że ma to wpływ nie tylko na twoje konkretne działania, ale też na twoje długotrwałe samopoczucie.

Czas trwania: 5 godzin
Cena: 300 zł

III. Jak założyć i prowadzić własny biznes?

Na szkoleniu dowiesz się, jak wiele czynników składa się na własny biznes i zobaczysz, że sam pomysł nie jest wystarczający w długotrwałych działaniach. Poznasz najważniejsze elementy prowadzenia działalności gospodarczej oraz wskazówki, które pozwolą ci uniknąć wielu pomyłek na starcie. Zobaczysz, że zarządzanie działalnością gospodarczą to nie tylko zarządzanie organizacją, to też zarządzanie sobą i swoim czasem.

Czas trwania: 5 godzin
Cena: 300 zł

IV. Konflikt – wcześniej czy później pojawi się w twoim zespole

Na szkoleniu poznasz metody radzenia sobie ze stresem oraz dowiesz się, dlaczego odporność psychiczna jest tak ważna. Zrozumiesz, że są tematy niepodlegające dyskusji, a ludzie nie mogą usprawiedliwiać niewłaściwych zachowań prawem do opinii. Zobaczysz, że konflikt to często długotrwały proces, który powinien być jak najszybciej rozwiązany, a nie lekceważony. Poznasz też metody rozwiązywania konfliktów.

Czas trwania: 5 godzin
Cena: 300 zł

V. Efektywna komunikacja to nie tylko słowa

Na szkoleniu dowiesz się, że komunikacja to cały proces, a nie tylko wypowiadane słowa. Poznasz zasady efektywnej komunikacji i zrozumiesz jak wiele barier komunikacyjnych zależnych jest od nas samych. Zobaczysz, że słuchanie to nie to samo co słyszenie, a jest to kluczowe dla procesu komunikowania się. Zobaczysz też, że komunikacja internetowa może być trudniejsza niż komunikacja bezpośrednia.

Czas trwania: 5 godzin
Cena: 300 zł

VI. Zarządzaj sobą i swoim czasem

Na szkoleniu dowiesz się, że zarządzanie dotyczy nie tylko organizacji, ale też nas samych. Poznasz zasady efektywnego zarządzania sobą i swoim czasem oraz dowiesz się, co je utrudnia. Zobaczysz, że zarządzania sobą można się nauczyć i osiągać lepsze efekty
w wielu obszarach.  

Czas trwania: 5 godzin
Cena: 300 zł

Możesz uczestniczyć w całym kursie lub w pojedynczych, 
wybranych przez siebie szkoleniach. 
Za udział w każdym szkoleniu otrzymasz certyfikat, 
potwierdzający zdobycie nowych kompetencji.