Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Szkolenie organizowane jest na podstawie zgody Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie decyzji nr 25/2023 z dnia 26.07.2023 r.  i  nadaje uprawnienia zawodowe do  pracy w żłobku, klubie dziecięcym, placówkach zajmujących się opieką nad najmłodszymi oraz w charakterze opiekuna do dzieci do lat 3.

Cel szkolenia:

 • teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie zasad organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • przekazanie wiedzy i umiejętności prowadzenia oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci zdrowych, jak i o nieharmonijnym rozwoju
 • nabycie kompetencji prowadzenia zajęć edukacyjnych, stymulujących rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które chcą zatrudnić się w placówkach prowadzących działalność opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci do lat 3.
 • Wymogiem jest posiadanie minimum średniego wykształcenia.

Program szkolenia:

 • Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki
 • Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa, jego wspieranie i stymulowanie
 • Kompetencje opiekuna dziecka
 • Praktyka zawodowa

Sylwetka absolwenta szkolenia:

 • Uczestnik zdobywa kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz placówkach zajmujących się opieką nad najmłodszymi oraz w charakterze opiekuna dzieci do lat 3.
 • Po zakończeniu szkolenia wydajemy zaświadczenie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresów programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego wraz z podaniem szkolenia i podaniem ilości godzin.

Opłaty

1750 zł

Czas trwania:

 • 200 godzin zajęć dydaktycznych teoretycznych oraz praktycznych
 • 80 godzin  praktyk