Terapia ręki

Opiekun szkolenia

mgr Małgorzata Rej

Cel szkolenia

 • przedstawienie programu terapii ręki jako zbioru określonych oddziaływań diagnostyczno – terapeutycznych, który za pomocą odpowiednich ćwiczeń i zabaw dostosowanych do umiejętności dziecka, ma za zadanie rozwijać sprawność ruchową kończyn górnych oraz sprawność manipulacyjną dłoni, usprawniać umiejętność i jakość chwytu, koordynację bilateralną, doskonalić czynności samoobsługowe.

Adresaci szkolenia

 • nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
 • logopedzi
 • pedagodzy
 • psycholodzy 
 • pedagodzy specjalni
 • wychowawcy świetlic
 • nauczyciele wspomagający
 • terapeuci zajęciowi i inni specjaliści pracujący z dziećmi w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym oraz rodzice i studenci.

Program szkolenia

 1. Anatomia prawidłowa i funkcjonalna kończyny górnej.
 2. Rozwój psychomotoryczny oraz ocena napięcia mięśniowego i postawy ciała.
 3. Pojęcie stabilizacji centralnej i jego rola w funkcji kończyny górnej.
 4. Percepcja czuciowa i wzrokowa a rozwój motoryki małej, praksja dłoni.
 5. Somatognozja, kinestetyka, koordynacja bilateralna i lateralizacja.
 6. Rozwój funkcji chwytnej dłoni i rodzaje chwytów.
 7. Manipulacja.
 8. Rozwój grafomotoryki.
 9. Diagnostyka i skale oceny funkcjonalnej sprawności manualnej i motoryki dużej.
 10. Programowanie procesu terapii ręki.
 11. Warsztaty i ćwiczenia praktyczne (planowanie i przebieg terapii).
 12. Ocena i analiza procesu terapeutycznego – testy funkcjonalne.

Sylwetka absolwenta szkolenia

Uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu:

 • anatomii prawidłowej i funkcjonalnej kończyny górnej
 • oceny rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku 0-7 lat
 • oceny rozwoju i diagnostyki zaburzeń motoryki małej i dużej w wieku 0-7 lat
 • planowania terapii w zakresie samoobsługi, analizy procesu terapeutycznego i jego wymiernej oceny
 • wprowadzenia do kształtowania i doskonalenia funkcji grafomotorycznych, metod, możliwości i zabaw terapeutycznych wspomagających proces terapii ręki.

Czas trwania

22 godziny

Koszt szkolenia

599 zł