NOWOŚĆ! Bezpłatne studia podyplomowe: Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

Zapraszamy do rekrutacji na bezpłatne studia podyplomowe Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych realizowane w ramach projektu pt. Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania. Celem studiów jest właściwe przygotowanie kadr pomocy społecznej do dużych zmian systemowych związanych z deinstytucjonalizacją i rozwojem usług środowiskowych. Studia realizowane będą według innowacyjnego programu nauczania uwzględniającego zagraniczne doświadczenia zarządzania usługami społecznymi, który jest odpowiedzią na aktualne wyzwania polskiego sektora pomocy społecznej.

Forma i czas trwania studiów

Studia będą mieć charakter hybrydowy – zajęcia zdalne realizowane będą z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Zajęcia stacjonarne odbędą się na Wydziale Nauk Społecznych Uczelni Korczaka, przy ul. Urbanistów 3 w Warszawie. W ramach programu studiów odbędzie się 17 dwudniowych zjazdów, w tym 8 zjazdów zdalnych i 9 zjazdów stacjonarnych. Pierwszy zjazd planowany jest 11-12 marca 2023 roku. Studia zakończą się w grudniu 2023 r.

Do kogo skierowane są studia?

Studia skierowane są do kadry kierowniczej i zarządzającej sektora pomocy społecznej:

  • Grupa I. Kadra kierownicza i zarządzająca w regionach i dużych miastach.
  • Grupa II. Kadra kierownicza i zarządzająca w instytucjach pomocy i integracji społecznej na innych niż regionalnych poziomach i wielkomiejskich strukturach organizacyjnych niebędących DPS-ami.
  • Grupa III. Kadra kierownicza w Domach Pomocy Społecznej.

Uwaga! Ograniczona liczba miejsc – 75 (3 grupy/25 osób). Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Zapisy na studia

Zapisy odbywają się wyłącznie elektronicznie, poprzez przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: szkolenia.pomocspoleczna@uczelniakorczaka.pl.
W przypadku pytań, prosimy o kontakt: 573 337 651.

Nabór na studia trwa od 14 lutego do 10 marca 2023 roku.

Dodatkowe informacje dla Kandydatów

Słuchaczom studiów Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych gwarantujemy zakwaterowanie, wyżywienie, zwrot kosztów podróży i ubezpieczenie NNW podczas zjazdów stacjonarnych wraz z pokryciem kosztów przeprowadzenia egzaminu końcowego.

Dokumenty do pobrania

Formularz zgłoszeniowy na studia >