Rusza 2. edycja Nagrody im. Janusza Korczaka. Na zgłoszenia czekamy do 14 kwietnia

Z przyjemnością informujemy, że Konkurs o Nagrodę im. Janusza Korczaka doczekał się kolejnej odsłony. Laureatów tegorocznej edycji poznamy podczas uroczystej Gali Nagrody im. Janusza Korczaka, która odbędzie się już 18 maja w audytorium Muzeum Żydów Polskich Polin.

Zgłoszenia kandydatów

Kandydatów do Nagrody w kategoriach I. Organizacje i instytucje oraz II. Lokalni liderzy edukacji mogą zgłaszać osoby indywidualne i instytucje poprzez przesłanie na adres: nagroda.korczaka@uczelniakorczaka.pl uzupełnionych formularzy zgłoszeniowych. Kandydatów w kategorii III. Osoby publiczne zgłaszają wyłącznie członkowie Kapituły Konkursowej. Zachęcamy do zgłaszania zwłaszcza osób i instytucji aktywnie działających w środowiskach lokalnych, na poziomie powiatów i gmin. Na zgłoszenia czekamy do 14 kwietnia.

Formularze zgłoszeniowe i więcej informacji o Nagrodzie tutaj >

Kategorie konkursowe

  • I. Organizacje / Instytucje
    W tej kategorii nagradzane są działania i projekty prowadzone przez podmioty instytucjonalne, lokalne, regionalne, centralne: placówki edukacyjne i wychowawcze, organizacje społeczne i pozarządowe, podmioty samorządowe i rządowe, przedsiębiorstwa i inne podmioty krajowe lub międzynarodowe działające w sposób zinstytucjonalizowany.
  • II. Lokalni Liderzy
    W kategorii II nagradzane są osoby fizyczne, działające lokalnie (w skali regionalnej lub powiatowej czy gminnej), które wprowadzają nowe idee edukacyjne i społeczne, stymulują rozwój lokalnych środowisk, inspirują do współpracy i do zmian w edukacji i wychowaniu i takie zmiany skutecznie wdrażają.
  • III. Osoby Publiczne
    Zgłoszeń dokonują wyłącznie członkowie Kapituły Konkursowej. W tej kategorii nagradzane są osoby prowadzące wieloletnią działalność o charakterze ogólnokrajowym w obszarze edukacji, wspierania dzieci i troski o ich prawa, których działania charakteryzują się dużym zasięgiem społecznym oraz skutecznością.

O Nagrodzie im. Janusza Korczaka

Celem Nagrody jest promowanie idei naszego patrona, Janusza Korczaka oraz wspieranie zmian w edukacji poprzez nagradzanie instytucji i osób, które kierują się wartościami korczakowskimi i wdrażają je w życie, tworzą nowoczesne i odważne rozwiązania edukacyjne, konsekwentnie wspierają podmiotowość i prawa dziecka oraz dbają o ochronę tych praw, wspierają dzieci i rodziny w trudnych sytuacjach albo tworzą środowiska przyjazne szczęśliwemu dzieciństwu.

Więcej informacji o Nagrodzie im. Janusza Korczaka tutaj >

Kapituła Nagrody im. Janusza Korczaka 2023

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Joanna Szczepaniak, tel. 573 337 659
e-mail: nagroda.korczaka@uczelniakorczaka.pl