Dzień Samorządu Terytorialnego

Dziś Dzień Samorządu Terytorialnego – święto wszystkich samorządowców. Co piąty zatrudniony Polak pracuje dla samorządu – a od jakości ich pracy zależy, jak żyje się w lokalnych społecznościach, bo to samorząd odpowiada za edukację, pomoc społeczną, lokalne inwestycje. 32 lata polskiej samorządności to wielki sukces, a wybory samorządowe 27 maja 1990 r. zapoczątkowały decentralizację i tworzenie samorządu w Polsce. Z tej okazji rektor Uczelni Korczaka, prof. Mirosław Grewiński, skierował podziękowania i życzenia do trzech największych organizacji skupiających samorządowców w Polsce – Unii Metropolii Polskich, Związku Powiatów i Związku Miast Polskich.

„Polskie samorządy świetnie sobie radzą z zarządzaniem lokalnym szczeblem. Z puntu widzenia polityki społecznej, to właśnie samorządy radzą sobie najlepiej z problemami społecznymi, a państwo powinno je w tym wspierać. Pomagać w koordynacji działań samorządów, nie odbierając im samodzielności”

— prof. Mirosław Grewiński, rektor Uczelni Korczaka

Wielu z absolwentów Uczelni Korczaka jest zawodowo związanych z samorządami. Pracują w przedszkolach, szkołach i jednostkach pomocy społecznej, odpowiadają jako burmistrzowie i prezydenci miast za ich rozwój. Dziękujemy za rozwój naszych małych ojczyzn i pracę na rzecz mieszkańców. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę pedagogów, pracowników socjalnych i polityków społecznych!