About us

Uczelnia Korczaka to szkoła, w której chcesz studiować!

Uczelnia Korczaka jest jedną z najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce. Istniejemy już ponad 25 lat! Od samego początku, tj. od 1993 roku, gdy działalność rozpoczynaliśmy pod egidą Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, kształcimy studentów w zakresie szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych. Stawiamy przede wszystkim na wiedzę praktyczną: programy nauczania dostosowane są do aktualnych oczekiwań pracodawców, ale też wymagań i wyzwań, które pojawią się w nieodległej przyszłości. Uważnie śledzimy trendy i prognozy dotyczące rynku pracy, nie zapominamy, że wraz ze zmianami, które na nim zachodzą, pożądane są nowe kompetencje i umiejętności.

Wrażliwość społeczna Patrona naszej Uczelni, Janusza Korczaka, oraz jego stosunek do nauki, pracy i pedagogiki stanowią dla nas inspirację. Proces dydaktyczny i naukowy opiera się na wspólnych wartościach, reprezentowanych przez Uczelnię i naszego Patrona – równości w dostępie do wykształcenia, sprawiedliwym traktowaniu i indywidualnym podejściu do każdego człowieka.

A jak to się zaczęło?

W 1992 roku w gronie działaczy Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, organizacji edukacyjnej, zrodził się pomysł powołania niepublicznej szkoły wyższej. Pomysłodawcą i dobrym duchem całego przedsięwzięcia był prof. dr hab. Julian Auleytner.

Obszarem funkcjonowania szkoły i procesem studiów zajął się profesor Lucjan Olszewski, sferą ekonomiczną zaś profesor J. Auleytner. Rozpoczęły się intensywne prace nad przygotowaniem wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej o utworzenie Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP z siedzibą w Warszawie.

30 kwietnia 1993 roku TWP w Warszawie uzyskało zezwolenie – jako założyciel – na utworzenie uczelni niepaństwowej pn. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.