Admissions

Kandydaci na studia I stopnia proszeni są o przedstawienie następujących dokumentów:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia
 • kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem
 • zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym)
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej

Kandydaci na studia I stopnia proszeni są o przedstawienie następujących dokumentów:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia
 • kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem
 • zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym)
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej

Kandydaci na jednolite studia magisterskie proszeni są o przedstawienie następujących dokumentów:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia
 • kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem
 • zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym)
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej

Kandydaci na jednolite studia magisterskie proszeni są o przedstawienie następujących dokumentów:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia
 • kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem
 • zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym)
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej

Gdzie powinieneś złożyć dokumenty?

 • Dokumenty na studia w Warszawie należy składać na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3.
 • Dokumenty na studia w Katowicach należy składać na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, ul. Katowicka 27.
 • Dokumenty na studia w Olsztynie należy składać na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, ul. Sikorskiego 23.
 • Dokumenty na studia w Szczecinie należy składać na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie, pl. Kilińskiego 3.
 • Dokumenty na studia w Lublinie należy składać na Wydziale Zamiejscowym w Lublinie, ul. Słowicza 3.
 • Dokumenty na studia w Człuchowie należy składać w Międzywydziałowym Instytucie Naukowo-Dydaktycznym w Człuchowie, os. Witosa 20.