Organizational units

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie jest uczelnią niepaństwową działającą na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej Nr DNS 3-0145/TBM/30/93 z dnia 08.06.1993 r., i Nr DNS-1-0145-102/AM/TBM/Rej. 20/97 z dnia 07.04.1997 r. Okres ważności zezwolenia 25 lat licząc od dnia 30 kwietnia 1993 r.

Uczelnia realizuje działalność statutową na podstawie zgody Ministra Edukacji Narodowej w następujących podstawowych jednostkach organizacyjnych:

  • Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
  • Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
  • Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie
  • Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów Doskonalących w Lublinie
  • Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
  • Międzywydziałowy Instytut Naukowo-Dydaktyczny w Człuchowie

Ogólnouczelnianymi jednostkami organizacyjnymi są:

  • Rektorat
  • Archiwum
  • Wydawnictwo
  • Biblioteka

Organem jednoosobowym Uczelni jest Rektor, a organami kolegialnymi: Senat i Konwent.