Leadership

Rektor

prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński

Rektor Senior

prof. dr hab. Julian Auleytner

Prorektor

dr Joanna Lizut

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie

prof. nadzw. dr hab. Arkadiusz Durasiewicz

Dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach

 dr Anna Zasada-Chorab

Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie


dr Jolanta Nowosielska

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie

dr Julitta Nowak

Skład organów kolegialnych
Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie
Kadencja 2015-2019

Senat WSP im. J. Korczaka w Warszawie

Rektor
prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński

Prorektor
dr Joanna Lizut

Dziekani  Wydziałów
prof. nadzw. dr hab. Arkadiusz Durasiewicz – Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
dr Anna Zasada-Chorab – Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
dr Jolanta Nowosielska – Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie
dr Julitta Nowak – Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

Przedstawiciele nauczycieli akademickich
prof. dr hab. Jerzy Semków
dr Małgorzata Balukiewicz

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
mgr Wanda Borkowska

Przedstawiciel Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
prof. dr hab. Jerzy Kornaś

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego
Bożena Sodzawiczny
Kamila Krakowiak

Konwent WSP im. J. Korczaka w Warszawie
prof. dr hab. Mirosław Grewiński – Rektor Uczelni
dr Joanna Lizut – Prorektor Uczelni
prof. dr hab. Julian Auleytner – Prezydent Konwentu
mgr Ryszard Piotrowicz – przedstawiciel ZG TWP
mgr Dorota Zalewska – Kwestor Uczelni

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego
Ewa Klimiuk