Top Reasons

Nauka w Uczelni Korczaka to:

  • doświadczeni, wyłącznie najlepsi wykładowcy
  • możliwość kształcenia na odległość (e-learning)
  • możliwość studiowania za granicą
  • dyplom honorowany w UE
  • podwójny dyplom
  • innowacyjne metody kształcenia (mentoring, tutoring, coaching)
  • różnorodne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  • wysokie stypendia
  • możliwość odbycia praktyk i ubiegania się o pracę w sieci naszych szkół podstawowych – Korczakowska Szkoła Marzeń