Jakich kompetencji potrzeba dziś w instytucjach pomocy społecznej?

Uczelnia Korczaka przedstawiła na międzynarodowej konferencji European Social Network wyniki badań dot. niezbędnych kompetencji w pomocy społecznej. Badania zostały wykonane w ramach projektu Sektorowa Rada ds. Kompetencji. Pokazują one, jakie umiejętności i zdolności stają się dziś najbardziej niezbędne do pracy w sektorze zdrowia i pomocy społecznej.

Europejska Konferencja Usług Społecznych

W obywającej się w dn. 8-10 czerwca w Hamburgu konferencji uczestniczą reprezentanci Uczelni Korczaka – rektor, prof. Mirosław Grewiński, prorektor, dr Joanna Lizut oraz Paweł Rabiej – pełnomocnik rektora ds. strategii i rozwoju. W wydarzeniu bierze udział ponad 400 pracowników socjalnych, szefów instytucji społecznych i ekspertów z całej Europy. To pierwsze tak duże spotkanie Europejskiej Sieci Społecznej po pandemii i doskonała okazja do integracji środowisk związanych z usługami społecznymi.

Lider w kształceniu profesji społecznych

Uczelnia Korczaka od wielu lat jest liderem na rynku kształceniu profesji społecznych. Rozwój kompetencji pracowników społecznych, w tym pracowników Centrów Usług Społecznych, to bardzo ważna część działalności naszej uczelni. Co roku realizujemy wiele studiów podyplomowych, kursów i programów edukacyjnych dla profesjonalistów pracujących w tym obszarze. Udział w konferencji to niezwykle cenne doświadczenie, które zaowocuje dostosowaniem oferty szkoleniowej do współczesnych realiów i wyzwań przed jakimi stoją pracownicy sektora pomocy społecznej.

Skutki pandemii Covid-19

Za jedno z największych wyzwań uznawane jest wypracowanie rozwiązań regulujących skutki pandemii Covid-19. Tego też w dużej mierze dotyczą odbywające się na kongresie dyskusje. Jak mówi rektor, prof. Mirosław Grewiński: „Pandemia ujawniła wiele obszarów deficytów w pomocy społecznej. Mamy również wiele nowych wyzwań, związanych z migracją w wyniku wojny w Ukrainie, starzeniem się społeczeństwa, potrzebą nowych usług społecznych. Rozmawiamy o nich z praktykami pracy i polityki społecznej z całej Europy”.

Więcej o konferencji:

Zainteresowanych tematyką kongresu odsyłamy do Twittera European Social Network, na którym prowadzona jest relacja z wydarzenia.