INTEGRACJA SENSORYCZNA – STUDIUJ Z „IN CORPORE”

Sporo lat doświadczenia, kilka ośrodków w kraju, wielu specjalistów i niezliczona liczba pacjentów – tak można w skrócie opisać naszych ekspertów z In Corpore. Czym się u nas zajmują? INTEGRACJĄ SENSORYCZNĄ – a dokładnie, STUDIAMI PODYPLOMOWYMI na tym kierunku. Jak jest istotny, przeczytacie poniżej.  

Nie ma się co zastanawiać, rekrutacja wciąż trwa. Zapraszamy! 

CZYM JEST TERAPIA SI – INTEGRACJA SENSORYCZNA? 

Nasze zmysły dostarczają nam informacji o fizycznej kondycji naszego ciała i otoczenia wokół nas. Informacje te płyną do naszego mózgu tak jak rzeki płyną do morza. Niezliczone fragmenty sensorycznych / zmysłowych informacji trafiają do mózgu w każdej chwili naszego istnienia, nie pochodzą one tylko z oczu czy uszu ale również z każdego punktu w ciele / zmysł dotyku, propriocepcji / a nawet ze specjalnego zmysłu, który odbiera siłę grawitacji i ruch naszego ciała. Mózg nieustannie organizuje te informacje gdy osoba jest w ruchu, gdy się bawi, uczy, czy też odpoczywa. Mózg lokalizuje, segreguje i zarządza tymi informacjami tak jak policjant kieruje ruchem ulicznym w godzinach szczytu. Gdy informacje płyną w prawidłowej organizacji w sposób zintegrowany, mózg może ich użyć do formowania percepcji, zachowania czy uczenia się. Gdy strumień informacji jest zdezorganizowany, życie /funkcjonowanie systemu nerwowego/ może być jak godziny szczytu w mieście. 

Punktem centralnym, najbardziej istotnym w teorii jest wyjaśnienie tego w jaki sposób dzieci rozwijają zdolność do organizacji swego zachowania. Ayres uważa, że nowonarodzone dziecko widzi, słyszy i czuje bodźce dochodzące z jego ciała, ale nie jest jeszcze zdolne do takich czynności jak ocena odległości, czy znaczenie dźwięków, które słyszy. W miarę rozwoju dzięki zdolności do skupiania uwagi na doznaniach, do organizacji swego zachowania i wykonywania czynności życia codziennego. Proces rozwoju integracji dokonuje się na kilku poziomach. 

Rodzicu, sprawdź czy Twoje dziecko pomimo tego, że jest zdrowe, jest w pełni rozwinięte z normą intelektualną: 

 • ma problemy z czytaniem, pisaniem, nauką matematyki
 • jego ruchy są niezgrabne, często potyka się, przewraca się częściej niż inne dzieci, nie potrafi asekurować się przed upadkiem
 • nie lubi zespołowych gier i zabaw sportowych, ma szczególne trudności z łapaniem piłki, chodzeniem po drabinkach, równoważniach
 • gdy próbujesz pomóc dziecku w utrzymaniu równowagi na wąskiej równoważni lub na dużej piłce, czujesz, że zachowuje się jak „worek kartofli”
 • w leżeniu na brzuchu nie może podnieść jednocześnie do góry głowy, rąk i nóg, lub utrzymuje je zaledwie przez kilka sekund
 • nie ma dobrej koordynacji obustronnej między rękami i nogami
 • nie ma dominacji rąk, jest obustronne i niezbyt zręczne w obu rękach
 • często myli prawa/lewa, szczególnie gdy nie ma czasu na zastanawianie się
 • podczas nauki pisania odwraca litery/d,b,p/ częściej niż jego koledzy
 • ma kłopoty z przepisywaniem z tablicy gubi litery, sylaby
 • podczas pracy przy stole często podpiera głowę.
 • nie znosi dobrze stresów i często jest sfrustrowany
 • nie akceptuje siebie
 • ma problemy z jazdą na rowerze 

Dla kogo Integracja Sensoryczna? 

Opóźniony Rozwój Mowy Mózgowe
Porażenie Dziecięce
Autyzm, Spektrum Autyzmu, cechy autystyczne
Niedosłuch Centralny
Dysleksja
Inne kłopoty z nauką szkolną
ADHD
Dyspraksje:
 • Afazje motoryczne
 • Zespół Downa
 Zaburzenia:
 • planowanie ruchu
 • koordynacji ruchowej
 • koncentracji
 • specjalizacji stron ciała (lateralizacji)
 • zdolności do rozumienia i myślenia abstrakcyjnego 

Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej mają kłopoty z nauką szkolną. Prezentują problemy z czytaniem, pisaniem, liczeniem lub inne. Tego typu problemy to jeden z symptomów wskazujących na to, że ośrodkowy układ nerwowy nie pracuje odpowiednio. Trudności w podążaniu oczami za przemieszczającym się przedmiotem oraz z fiksacją wzroku i przenoszeniem patrzenia z jednego miejsca na drugie, z jednej plami na drugą itp. Tak więc będą miały kłopoty ze śledzeniem tekstu czytanego lub pisanego, będą gubiły litery, sylaby. 

TWÓRCA TEORII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 

Twórcą teorii Integracji Sensorycznej jest A. Jean Ayres, psycholog i terapeuta zajęciowy, pracownik naukowy na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. W latach sześćdziesiątych w oparciu o wiedzę z zakresu neurobiologii, psychologii, pedagogiki i terapii formułuje hipotezy wskazujące na implikacje funkcji psychoneurologicznych w trudnościach w uczeniu się. Poprzez kolejne lata badań i studiów teoretycznych Ayres opracowuje szczegółowo teorię rozwoju integracji sensorycznej i je rolę w rozwoju dziecka. 

Źródło: https://www.centrumincorpore.pl/oferta-incorpore/43-oferta/345-terapia-si-intergacja-sensoryczna 

Do zobaczenia,  
Twoje Miejsce. Uczelnia Korczaka.