IX edycja projektu Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

Rusza IX edycja bezpłatnych szkoleń online z obszaru wsparcia rodziny i systemów pieczy zastępczej. Dwudniowe szkolenia skierowane są do kadry zarządzającej – dyrektorów i kierowników jednostek oraz dla osób bezpośrednio pracujących z dziećmi, tj. pedagogów, psychologów, terapeutów, opiekunów dziecięcych, pracowników socjalnych, rodziców zastępczych. W szkoleniach udział mogą wziąć osoby zatrudnione na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego.

Tematyka i najbliższe terminy szkoleń

 • Jak budować swój autorytet, jak radzić sobie z agresją wychowanków, 10-11.03.2022 r.
 • Profesjonalne wsparcie osoby w kryzysie psychicznym, 15-16.03.2022 r.
 • Asystent rodziny – budowanie kompetencji i umiejętności praktycznych, 22-23.03.2022 r.
 • Profilaktyka i reagowanie na niebezpieczne zachowania w cyberprzestrzeni – infoholizm, cyberprzemoc, hazard on-line oraz cyberprzemoc wśród młodzieży, 29-30.03.2022 r.
 • Szkolenia z zakresu zmian w przepisach prawa: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i program rodzina 500+ (pracownicy Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia) oraz prawne aspekty pieczy zastępczej i adopcji, 07-08.04.2022 r.
 • Psychopedagogika traumy, 07-08.04.2022 r.
 • Metody dialogu motywującego – praca z nastolatkiem sprawiającym trudności wychowawcze, 14-15.04.2022 r.
 • Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną oraz rola asystenta rodziny w procesie wsparcia rodziny z uwzględnieniem koordynacji zadań wprowadzonych Ustawą „Za życiem” (asystenci rodzin i pracownicy Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia), 14-15.04.2022 r.
 • Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzie pracy, 15-16.04.2022 r.
 • Depresja u dzieci i młodzieży, 19-20.04.2022 r.
 • Praca z osobą uzależnioną, 21-22.04.2022 r.
 • Podstawy nauki o więzi i przywiązania, 21-22.04.2022 r.
 • Sztuka motywacji: jak pracować z osobą niezmotywowaną, 28-29.04.2022 r.
 • Zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży, 07-08.05.2022 r.
 • Mediacje w nurcie porozumienia bez przemocy, 12-13.05.2022 r.
 • Kontakt i praca z osobami stosującymi przemoc, 04-05.06.2022 r.
 • Zarządzanie ludźmi – informacje o terminie wkrótce
 • Wypalenie zawodowe – informacje o terminie wkrótce

Jak wziąć udział w szkoleniach?

 1. Wybierz interesujące Cię szkolenie (każdy uczestnik może wziąć udział w jednym szkoleniu w ramach projektu).
 2. Pobierz formularz zgłoszeniowy i uzupełnij go.
 3. Uzupełniony formularz odeślij na adres akademia.rodziny@uczelniakorczaka.pl.

Więcej informacji na http://wspieranierodziny.wspkorczak.eu/ oraz https://uczelniakorczaka.pl/project/akademia-wspierania-rodziny-i-pieczy-zastepczej/

Projekt realizowany jest przez Uczelnię Korczaka w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.