24.03 Katowice: Edukacja przyszłości. Jak dbać o dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży? Zapraszamy!

W czasach globalnego kryzysu zdrowia psychicznego niezwykle istotnym zadaniem nie tylko dla rodziców, ale także szkoły, jest wsparcie psychiczne dzieci i młodzieży. Długa izolacja społeczna spowodowana pandemią COVID-19 i toczący się za naszą wschodnią granicą konflikt zbrojny mają niebagatelny wpływ na kryzysy zdrowia psychicznego, również wśród najmłodszych. Pernamentny stres i presja rówieśnicza nierzadko wywołana zakrzywionym obrazem rzeczywistości obserwowanym w social mediach powodują, że coraz więcej dzieci doświadcza kryzysów.

Statystyki nie napawają optymizmem: co siódme dziecko w Polsce odczuwa niezadowolenie ze swojego życia w stopniu zagrażającym jego zdrowiu psychicznemu. Blisko połowa młodych ludzi nie akceptuje samych siebie.

Jak w tych trudnych czasach szkoła może wspierać dobrostan psychiczny uczniów? W imieniu Dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych, dr Anny Zasady Chorab, dyrektor Poradni Korczaka w Katowicach, Aleksandry Zdebik i dyrektor Korczakowskiej Szkoły Marzeń, Katarzyny Kani, zapraszamy do udziału w wydarzeniu organizowanym z okazji 30-lecia Uczelni Korczaka i inauguracji nowego liceum – Liceum Korczaka w Katowicach:

Edukacja przyszłości. Jak dbać o dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży w XXI wieku?

24 marca, godz. 12:00-14:00
Grupa Edukacyjna Uczelni Korczaka
ul. Katowicka 27, Katowice

Goście specjalni wydarzenia:

MATT DOMAGAŁA
Coach, mówca, mentor odporności psychicznej

ADRIAN KOWALSKI
Prezes Fundacji Pomocy Dzieciom ULICA

Szkoły i Poradnie Korczaka odpowiedzią na wyzwania edukacji XXI wieku

Inspirując się modelem korczakowskiej pedagogiki, Uczelnia Korczaka prowadzi Korczakowskie Szkoły Marzeń – Podstawówki Korczakaporadnie psychologiczno-pedagogiczne – Poradnie Korczaka. Wraz z początkiem roku szkolnego 2023/24 w Katowicach uruchomione zostanie także jedno z czterech (obok Warszawy, Olsztyna i Lublina) Liceum Korczaka.

Wszystkie te miejsca powstały po to, by kompleksowo, zgodnie z indywidualnymi potrzebami, wspierać rozwój dzieci i młodzieży. Fundamentami naszych szkół i poradni są relacje międzyludzkie, szacunek, wolność i dialog. Budujemy otwartą, przyjazną przestrzeń edukacyjną, w której uczniowie czują się bezpiecznie i komfortowo. Wspieramy równowagę psychiczną dzieci i młodzieży bazując na najlepszych doświadczeniach edukacyjnych i terapeutycznych.

Prosimy o potwierdzenie przybycia mailowo: katowice@uczelniakorczaka.pl, lub telefonicznie: 885 806 142