Jesteśmy akademią nauk stosowanych – uczelnią praktyczną

Od 2022 r. Uczelnia Korczaka należy do elitarnego grona Akademii Nauk Stosowanych – uczelni o wysokim poziomie nauczania i praktycznym nastawieniu. W gronie tym są przede wszystkim te uczelnie wyższe, które konsekwentnie wykorzystują wiedzę naukową do rozwiązywania praktycznych problemów. W naszym przypadku jest to obszar szeroko pojętej edukacji oraz polityki i pracy społecznej.

Zarówno pedagogika, jak i polityka i pomoc społeczna to dziedziny, gdzie liczy się praktyczna wiedza i umiejętności. Przygotowujemy do pracy z dziećmi i młodzieżą praktyków – pedagogów, trenerów i terapeutów, a także pracowników instytucji pomocy społecznej, którzy rozwiązują istotne problemy społeczne. Dlatego korzystamy z praktycznych doświadczeń i ugruntowanej badaniami wiedzy, mówi rektor Uczelni Korczaka, prof. Mirosław Grewiński