30 lat Uczelni Korczaka w Olsztynie: seminarium, jubileusz i oficjalna premiera Liceum Korczaka

14 marca, w malowniczej scenerii położonego nad jeziorem Ukiel olsztyńskiego Hotelu Przystań, przedstawiciele Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie wraz z zaproszonymi gośćmi świętowali okrągły, 30 jubileusz funkcjonowania Uczelni Korczaka, która od trzech dekad specjalizuje się w kształceniu wychowawców i pedagogów w duchu filozofii Janusza Korczaka. Tego dnia Władze Uczelni Korczaka oficjalnie ogłosiły też uruchomienie Liceum Korczaka w Olsztynie, które rozpocznie działalność już z początkiem roku szkolnego 2023/24. Będzie to jedno z czterech innowacyjnych w skali kraju liceów w pełni opartych na wartościach korczakowskich, uruchamianych równolegle w czterech miastach w Polsce. Takie licea, poza Olsztynem, powstają w Warszawie, Katowicach i Lublinie.

Seminarium „Wychowywać jak Korczak. Promowanie praw dziecka i edukacji alternatywnej w Polsce”

Obchody jubileuszu w Olsztynie otworzyło seminarium naukowe Wychowywać jak Korczak. Promowanie praw dziecka i edukacji alternatywnej w Polsce. Wykład plenarny Stulecie idei Korczakowskich. Promowanie praw dziecka i edukacji alternatywnej w Polsce wygłosili goście specjalni: prof. Barbara Smolińska-Theiss i ks. prof. Adam Solak, wybitni znawcy myśli pedagogicznej Janusza Korczaka. Po części plenarnej uczestnicy seminarium wzięli udział w równolegle toczących się warsztatach, z czterech różnych zakresów tematycznych:

  • wdrażania idei prawa dziecka do samostanowienia i utrzymywania wewnętrznej motywacji, odpowiedzialności i dyscypliny,
  • skutecznej komunikacji jako działania wspierającego i terapeutycznego dzieci w trudnych sytuacjach,
  • praktycznych sposobach stosowania innego oceniania – oceniania kształtującego w szkole,
  • sposobach pracy metodą projektów.

Zobacz galerię zdjęć z seminarium i warsztatów „Wychowywać jak Korczak. Promowanie praw dziecka i edukacji alternatywnej w Polsce” >

Debata o wyzwaniach edukacji XXI wieku

Popołudniową część jubileuszu rozpoczęła dyskusja nad wyzwaniami edukacyjnymi szkoły XXI wieku. Zaproszeni goście wzięli udział w panelu dyskusyjnym z udziałem Janusza Samarowa, który pełnił będzie funkcję dyrektora Liceum Korczaka w Olsztynie, prof. Mirosława Grewińskiego, Rektora Uczelni Korczaka, dr Jolanty Nowosielskiej, dyrektor Korczakowskiej Szkoły Marzeń i dziekan olsztyńskiego wydziału Uczelni Korczaka oraz prof. Barbary Smolińskiej-Theiss. Po raz pierwszy przedstawiona została także koncepcja inspirowanego pedagogiką Janusza Korczaka, nowego projektu Grupy Edukacyjnej Uczelni Korczaka – Liceum Korczaka w Olsztynie.

Wypracowaliśmy autorski model pedagogiczny oparty o samorozwój uczniów, dialog, szacunek i zrozumienie. Wiemy jakie są potrzeby edukacji przyszłości. Wykorzystamy je tworząc liceum. Chcemy kształcić młodych ludzi na pewnych siebie, otwartych i rozumiejących współczesną rzeczywistość. Przygotowywać ich do dobrego i świadomego życia. Takie alternatywne liceum jest w naszym mieście potrzebne – wielokrotnie zwracali na to uwagę nasi rodzicemówi dr Jolanta Nowosielska, autorka koncepcji szkoły.

Zaletą liceum będzie m.in. praktyczne podejście do nauczania, nastawienie na kompetencje przyszłości, nieduże klasy, sposób organizacji zajęć (działanie, eksperymentowanie, badania, warsztaty, dyskusje) oraz nastawienie na samorozwój i motywację wewnętrzną uczniów. Szkoła średnia to czas poszukiwania przez młodych ludzi swoich pasji i odpowiedzi, kim chcą stać się w życiu. Dlatego pierwszy rok edukacji w Liceum Korczaka pozwoli uczniom na lepsze poznanie siebie, swoich mocnych stron i pasji. Później każdy uczeń będzie mógł wybrać swoją ścieżkę edukacji. Szkoła oferuje dwa profile klas: humanistyczno-społeczny oraz STEM (matematyczno-przyrodniczy).

W Olsztynie działa również poradnia psychologiczno-pedagogiczna: Poradnia Korczaka. Jest jedną z czterech tego typu placówek w kraju prowadzonych przez Uczelnię Korczaka, obejmujących wsparciem psychologiczno-pedagogicznym dzieci i ich rodziny.

Zobacz galerię zdjęć z jubileuszu 30-lecia Uczelni Korczaka w Olsztynie >