Już 5-6 grudnia konferencja „100-lecie ustawy o opiece społecznej – od ochrony socjalnej ku nowoczesnemu systemowi pomocy społecznej”

Uczelnia Korczaka we współpracy z Polskim Towarzystwem Polityki Społecznej oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do udziału w konferencji naukowej 100-lecie ustawy o opiece społecznej – od ochrony socjalnej ku nowoczesnemu systemowi pomocy społecznej, która odbędzie się w dn. 5-6 grudnia w Sound Garden Hotel w Warszawie.

Konferencja będzie stanowić podsumowanie rozwiązań systemowych dotyczących obszaru pomocy społecznej, które były tworzone i wdrażane na przestrzeni 100 lat od przyjęcia pierwszej ustawy dotyczącej obszaru pomocy społecznej. 100–lecie ustawy o opiece społecznej jest doskonałym momentem dla podsumowań dotychczasowych rozwiązań realizowanych w tym zakresie oraz refleksji praktyków i teoretyków nad przyszłością wsparcia obywateli i wyzwań związanych z polityką i pomocą społeczną.

Ramowy program konferencji

5 grudnia 2023 r.

 • godz. 10:30-11:00 Rejestracja uczestników
 • godz. 11:00-11:45 Sesja plenarna 100 lat działalności państwa na rzecz ochrony socjalnej obywateli
 • godz. 11:45-12:30 Sesja plenarna Systemowe wyzwania pomocy społecznej – kierunki niezbędnych reform systemu i przekształcenia profesji zaangażowanych w udzielenia wsparcia społecznego
 • godz. 12.30-14:00 Lunch
 • godz. 14:00-16:00 Równoległe sesje tematyczne:
  I. Historyczne rozwiązania w zakresie pomocy społecznej – z jakimi wyzwaniami mierzyła się Polska po odzyskaniu niepodległości
  II. Kwestie fundamentalne w teorii i praktyce pomocy społecznej w okresie powojennym do przełomu 89 roku
 • 19:00 Uroczysta kolacja

6 grudnia 2023 r.

 • godz. 10:00-11:00 Równoległe sesje tematyczne:
  III. Ewolucja teorii i praktyki pomocy społecznej w Polsce po 1989
  IV. Współczesne wyzwania pomocy i polityki społecznej
 • godz. 11:00-12:00 Przerwa kawowa / wymeldowanie z hotelu
 • godz. 12:00-13:30 Równoległe sesje tematyczne:
  V. Pomoc społeczna a inne obszary ochrony, interwencji i rozwoju społecznego
  VI. Scenariusze rozwoju systemu pomocy społecznej
 • godz. 13:30-14:00 Podsumowanie konferencji
 • 14:00-15:00 Lunch

Zainteresowanych udziałem w wydarzeniu prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ >>

Wydarzenie jest dofinansowane ze środków MEiN
w ramach programu Doskonała Nauka II – Wsparcie konferencji naukowych