Dlaczego my?

Doświadczona kadra praktyków
i naukowców
Możliwość kształcenia na odległość
(e-learning)

Możliwość odbycia praktyk i ubiegania się o pracę w naszych szkołach – Korczakowska Szkoła Marzeń
Wysokie stypendia i atrakcyjne zniżki
Możliwość pogodzenia pracy
z nauką
Innowacyjne metody kształcenia (mentoring, tutoring, coaching)
Możliwość uczestnictwa
w projektach
i przedsięwzięciach organizowanych na Uczelni