FAQ

Ceny za poszczególne typy studiów znajdują się pod opisami poszczególnych specjalności oraz w cenniku: https://uczelniakorczaka.pl/cennik-studiow-2021-2022/.
Od wyżej wymienionych kwot obowiązują zniżki i promocje – w tym zniżka 300 zł na wszystkie kierunki przy zapisie do końca sierpnia, zniżka rodzinna czy zniżki dla naszych absolwentów kontynuujących naukę na II stopniu lub studiach podyplomowych.

Aby zostać przyjętym na studia, należy się zapisać – dokonać elektronicznej rejestracji i złożyć komplet dokumentów. To wystarczy do przyjęcia na studia z zastrzeżeniem, że na studia
z zakresu logopedii wymagana jest rozmowa kwalifikacyjna oraz dodatkowe dokumenty.
Tu możesz zapisać się na studia: Zapisz się

Adresy Wydziałów

  • Dokumenty na studia w Warszawie należy składać na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3.
  • Dokumenty na studia w Katowicach należy składać na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, ul. Katowicka 27.
  • Dokumenty na studia w Olsztynie należy składać na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, al. Sikorskiego 23.
  • Dokumenty na studia w Szczecinie należy składać na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie, pl. Kilińskiego 3.
  • Dokumenty na studia w Lublinie należy składać w Ośrodku Studiów Podyplomowych i Kursów Doskonalących w Lublinie , ul. Słowicza 3.
  • Dokumenty na studia w Człuchowie należy składać w Międzywydziałowym Instytucie Naukowo-Dydaktycznym w Człuchowie, os. Witosa 20.

Zajęcia na studiach I stopnia (licencjat) odbywają się średnio co dwa tygodnie (soboty i niedziele). Zajęcia na studiach podyplomowych i II stopnia średnio raz w miesiącu (soboty i niedziele).

Czesne można rozłożyć na raty – w przypadku studiów I i II stopnia – maksymalnie 12 rat w roku (czesne płatne miesięcznie). W przypadku studiów podyplomowych – na 4 raty w roku.

W przypadku trudności z odbywaniem praktyk Kierownik Pracowni Praktyk wskazuje studentowi miejsce odbywania praktyk.

Informacje dotyczące zajęć pojawią się na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym Kandydata, a także zostaną przesłane na adres mailowy Kandydata.

Informacje dotyczące przyjęcia pojawią się na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym Kandydata, a także zostaną przesłane na adres mailowy Kandydata niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (najpóźniej do dnia 30 września br. w przypadku studiów I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich lub do 30 października br. w przypadku studiów podyplomowych).

Rekrutacja na studia licencjackie (I stopnia) trwa do 30 września br. Rekrutacja na studia magisterskie (II stopnia i jednolite) trwa do 30 września br. Rekrutacja na studia podyplomowe trwa do 30 października br.

Wysokość opłat za uzupełnienie różnic programowych wynosi:
– za każdy egzamin: 100 zł
– za jedno zaliczenie: 70 zł
– za każde następne zaliczenie: 50 zł

Opłaty za uzupełnienie różnic programowych łącznie nie mogą przekroczyć kwoty 1 000 zł.

W prawym górnym rogu na żółtym polu znajduje się napis: „Rekrutacja online”.

Indywidualna Organizacja Studiów została przygotowana dla studentów, których sytuacja rodzinna czy zawodowa uniemożliwia kontynuowanie toku studiów na ogólnych zasadach. Studenci mogą ubiegać się o Indywidualną Organizację Studiów pobierając wniosek znajdujący się w tym miejscu. Wypełniony wniosek student składa w dziekanacie swojego wydziału. Wyrażenie zgody na Indywidualną Organizację Studiów umożliwia studentowi indywidualne ustalanie terminów zajęć, zaliczeń oraz egzaminów, a także opuszczenie pewnej liczby kontrolowanych zajęć. Student musi uzgodnić z wykładowcami warunki realizacji zaliczeń przedmiotów oraz zasady swojego uczestnictwa w zajęciach.

  • Kwestionariusz rekrutacyjny
  • Dowód opłaty rejestracyjnej
  • Kopię świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów

Umowa finansowa dostarczana będzie dopiero po zakończeniu rekrutacji. Na etapie rejestracji na studia nie trzeba wgrywać skanu umowy.

Nie. Umowa finansowa dostarczana będzie dopiero po zakończeniu rekrutacji. Na etapie rejestracji na studia nie trzeba wgrywać skanu umowy.

Można, trzeba jednak upewnić się, co do kryteriów dostępu na poszczególnych specjalnościach oraz nadrobić ewentualne różnice programowe.

Tak.

Na przykład w ośrodku pomocy społecznej, domu pomocy społecznej czy środowiskowym domu samopomocy.