FAQ

Kwoty czesnego na poszczególne typy studiów znajdują się pod opisami poszczególnych specjalności. Obowiązują zniżki i promocje – w tym promocja rodzinna czy zniżki dla osób które są naszymi absolwentami i kontynuują naukę na II stopniu lub studiach podyplomowych.

Aby zostać przyjętym na studia, należy się zapisać – dokonać elektronicznej rejestracji i złożyć komplet dokumentów. To wystarczy do przyjęcia na studia z zastrzeżeniem, że na studia
z zakresu logopedii wymagana jest rozmowa kwalifikacyjna oraz dodatkowe dokumenty.
Tu możesz zapisać się na studia: Zapisz się

Adresy Wydziałów

  • Dokumenty na studia w Warszawie należy składać na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3.
  • Dokumenty na studia w Katowicach należy składać na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, ul. Katowicka 27.
  • Dokumenty na studia w Olsztynie należy składać na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, al. Sikorskiego 23.
  • Dokumenty na studia w Szczecinie należy składać na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie, pl. Kilińskiego 3.
  • Dokumenty na studia w Lublinie należy składać w Ośrodku Studiów Podyplomowych i Kursów Doskonalących w Lublinie , ul. Słowicza 3.
  • Dokumenty na studia w Człuchowie należy składać w Międzywydziałowym Instytucie Naukowo-Dydaktycznym w Człuchowie, os. Witosa 20.

Zajęcia na studiach I stopnia (licencjat) odbywają się średnio co dwa tygodnie (soboty i niedziele). Zajęcia na studiach podyplomowych i II stopnia średnio raz w miesiącu (soboty i niedziele).

Czesne można rozłożyć na raty – w przypadku studiów I i II stopnia – maksymalnie 10 rat w roku (czesne płatne miesięcznie). W przypadku studiów podyplomowych – na 4 raty w roku.

W przypadku trudności z odbywaniem praktyk Kierownik Pracownik Praktyk wskazuje studentowi miejsce odbywania praktyk.

Informacje dotyczące zajęć pojawią się na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym Kandydata, a także zostaną przesłane na adres mailowy Kandydata.

Informacje dotyczące przyjęcia pojawią się na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym Kandydata, a także zostaną przesłane na adres mailowy Kandydata niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (najpóźniej do dnia 30 września br. w przypadku studiów I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich lub do 30 października br. w przypadku studiów podyplomowych).

Rekrutacja na studia licencjackie (I stopnia) trwa do 30 września br. Rekrutacja na studia magisterskie (II stopnia i jednolite) trwa do 30 września br. Rekrutacja na studia podyplomowe trwa do 30 października br.

Cena uzależniona jest od stopnia uzupełniania efektów kształcenia. Część przedmiotów, w ramach których realizowane będą przewidziane do uzupełnienie efekty kształcenia można zaliczyć poprzez platformę e-learningową.

W prawym górnym rogu na żółtym polu znajduje się napis: „Rekrutacja online”.

Można, trzeba jednak upewnić się, co do kryteriów dostępu na poszczególnych specjalnościach.

Tak.

Na przykład w ośrodku pomocy społecznej, domu pomocy społecznej czy środowiskowym domu samopomocy.