FAQ

Ceny za poszczególne typy studiów znajdują się pod opisami poszczególnych specjalności. Informacje o obowiązujących aktualnie zniżkach znajdziesz tutaj.

Aby zostać przyjętym na studia, należy się zapisać – dokonać elektronicznej rejestracji i złożyć komplet dokumentów.
Tu możesz zapisać się na studia: Zapisz się

Adresy Wydziałów

 • Dokumenty na studia w Warszawie należy składać na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Lirowej 27.
 • Dokumenty na studia w Katowicach należy składać na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, ul. Katowicka 27.
 • Dokumenty na studia w Olsztynie należy składać na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, al. Sikorskiego 23.
 • Dokumenty na studia w Szczecinie należy składać na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie, pl. Kilińskiego 3.
 • Dokumenty na studia w Lublinie należy składać na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Lublinie, ul. Frezerów 3 (Budynek Inkubatora Technologicznego).
 • Dokumenty na studia w Człuchowie i Poznaniu należy składać w Międzywydziałowym Instytucie Naukowo-Dydaktycznym w Człuchowie, os. Witosa 20.
 • Dokumenty na studia w Siedlcach należy składać w siedzibie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, ul. Sokołowska 37

Zajęcia na studiach I stopnia (licencjat) odbywają się średnio co dwa tygodnie (soboty i niedziele). Zajęcia na studiach podyplomowych i II stopnia średnio raz w miesiącu (soboty i niedziele).

Czesne można rozłożyć na raty – w przypadku studiów I i II stopnia – maksymalnie 12 rat w roku (czesne płatne miesięcznie). W przypadku studiów podyplomowych – na 4 lub 6 rat.

W przypadku trudności z odbywaniem praktyk Kierownik Pracowni Praktyk wskazuje studentowi miejsce odbywania praktyk.

Informacje dotyczące zajęć pojawią się na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym Kandydata, a także zostaną przesłane na adres mailowy Kandydata.

Informacje dotyczące przyjęcia pojawią się na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym Kandydata niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 na studia I, II stopnia i jednolite studia magisterskie trwa do 30 września br., na studia podyplomowe do 31 października br.

Wysokość opłat za uzupełnienie różnic programowych wynosi:
– za każdy egzamin: 120 zł
– za jedno zaliczenie: 100 zł
– za każde następne zaliczenie: 70 zł

Opłaty za uzupełnienie różnic programowych łącznie nie mogą przekroczyć kwoty 2 000 zł.

W prawym górnym rogu na żółtym polu znajduje się napis: „Rekrutacja online”.

Indywidualna Organizacja Studiów została przygotowana dla studentów, których sytuacja rodzinna czy zawodowa uniemożliwia kontynuowanie toku studiów na ogólnych zasadach. Studenci mogą ubiegać się o Indywidualną Organizację Studiów pobierając wniosek znajdujący się w tym miejscu. Wypełniony wniosek student składa w dziekanacie swojego wydziału. Wyrażenie zgody na Indywidualną Organizację Studiów umożliwia studentowi indywidualne ustalanie terminów zajęć, zaliczeń oraz egzaminów, a także opuszczenie pewnej liczby kontrolowanych zajęć. Student musi uzgodnić z wykładowcami warunki realizacji zaliczeń przedmiotów oraz zasady swojego uczestnictwa w zajęciach.

 • Kwestionariusz rekrutacyjny
 • Kopię świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów
 • Podpisaną umowę finansową
 • Dowód opłaty rejestracyjnej
 • Dowód opłaty wstępnej

Oczywiście! Na studia na drugim kierunku przysługuje zniżka w wysokości 50%.

Na przykład w ośrodku pomocy społecznej, domu pomocy społecznej czy środowiskowym domu samopomocy.

Opłaty prosimy wpłacać na konto bankowe:


Bank Handlowy w Warszawie S.A. 
z siedziba w Warszawie, Senatorska 16, 00-923 Warszawa

Nr konta: 44 1030 1061 0000 0000 3490 4408

885 806 133 
czesne@uczelniakorczaka.pl

Do przyjęcia na dowolny kierunek studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich konieczne jest świadectwo maturalne, dobór przedmiotów jest dowolny.

Jeśli kandydat nie otrzymał jeszcze dyplomu, podczas rekrutacji może posługiwać się zaświadczeniem o ukończeniu studiów. Dyplom należy jednak dostarczyć po jego otrzymaniu.

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie: TUTAJ
Wydział Nauk Pedagogiczno-Społecznych w Katowicach: TUTAJ
Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie: TUTAJ
Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Lublinie: TUTAJ
Wydział Zamiejscowy w Szczecinie: TUTAJ
Instytut Kształcenia Kadr w Poznaniu: TUTAJ
Międzywydziałowy Instytut Naukowo-Dydaktyczny w Człuchowie: TUTAJ