Osoby z niepełnosprawnością

STUDIA BEZ BARIER DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Uczelnia Korczaka jest przyjazna studentom z niepełnosprawnością ruchu, słuchu i niedowidzenia.

Szanse studiowania wyrównujemy przez udostępnienie studentom niepełnosprawnym odpowiednich narzędzi i urządzeń, które pozwalają im uczyć się i pracować. Uczelnia posiada pełną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych w tym windy, podjazdy, łazienki, specjalistyczny sprzęt i pomoce naukowe. Metody i formy kształcenia są dobierane w zależności od indywidualnych predyspozycji studenta. Poza dostosowaniem wspomnianej infrastruktury, Uczelnia Korczaka oferuje nowoczesną formę Kształcenia na Odległość, dzięki której studenci mający problem z regularnym uczęszczaniem na zajęcia mogą uczyć się w domu przez Internet.

Kandydaci niepełnosprawni, którzy chcą podjąć studia podlegają takiej samej procedurze rekrutacyjnej jak wszyscy inni kandydaci, zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków.

Niepełnosprawność nie może oznaczać braku dostępu do wiedzy!