Zasady rekrutacji

Termin rekrutacji na studia I i II stopnia upływa 23.10.2021
Termin rekrutacji na studia podyplomowe kończy się 31.10.2021
Spóźniona/y? Napisz do nas! marketing@uczelniakorczaka.pl

Kandydaci na studia I stopnia proszeni są o przedstawienie następujących dokumentów:
 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia
 • kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem
 • zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym)
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej
Kandydaci na studia II stopnia proszeni są o przedstawienie następujących dokumentów:
 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia
 • kseropkopia dyplomu ukończenia studiów
  I stopnia (licencjat) poświadczona za zgodność z oryginałem, kserokopia suplementu do dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem. Osoby, które nie mają suplementu, przedkładają kserokopię indeksu studiów I stopnia
 • zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym)
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej
Kandydaci na jednolite studia magisterskie proszeni są o przedstawienie następujących dokumentów:
 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia
 • kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem
 • zdjęcie w wersji elektronicznej (jeśli nie zostało wprowadzone przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym)
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej
Gdzie powinieneś złożyć dokumenty?
 • Dokumenty na studia w Warszawie należy składać na:
  Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3
 • Dokumenty na studia w Katowicach należy składać na:
  Wydziale Nauk Społeczno – Pedagogicznych w Katowicach, ul. Katowicka 27
 • Dokumenty na studia w Olsztynie należy składać na:
  Wydziale Nauk Humanistyczno – Społecznych w Olsztynie, ul. Sikorskiego 23
 • Dokumenty na studia w Szczecinie należy składać na:
  Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie, pl. Kilińskiego 3
 • Dokumenty na studia w Lublinie należy składać na:
  Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów Doskonalących w Lublinie, ul. Słowicza 3
 • Dokumenty na studia w Człuchowie należy składać w:
  Międzywydziałowym Instytucie Naukowo – Dydaktycznym w Człuchowie, os. Witosa 20